[ wynik ] zakup i dostawa jednej sztuki samochodu półciężarowego dostawczego o DMC 3,5 tony z zabudową typu wywrotka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 53/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Zmiana ogłoszenia
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
logo_zarzad_zieleni_miejskiej_h_kolor.pdf 844 kB
pyt.odp.18.07.2017.pdf 141 kB
pyt.odp.modyfikacja17.07.2017r.pdf 230 kB
ogloszenie_zmiana13.07.2017.pdf 441 kB
modyfikacjsiwz13.07.2017.pdf 644 kB