[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn. „Park Liniowy / Linearny przy ul. Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, budowa elementów małej architektury, nasadzenia drzew, miejsc aktywnego wypoczynku) wraz z zielonym ażurem”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 49/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
zalacznik_1_do_siwz_zakres_do_dokumentacji_projejktowej.pdf 1982 kB
zalacznik_2_do_siwz_zakres_do_opracowania_dokumenatcji_i_wykonania_robot_budowlanych.pdf 1523 kB
zalacznik_3_program_funkcjonalno_uzytkowy.pdf 2148 kB
zalacznik_4_projekt_koncepcyjny.dwg 22380 kB
zalacznik_5_do_siwz_mapa_do_celow_projektowych.pdf 1192 kB
zalacznik_b_do_formularza_oferty_kalkulacja_wlasna_kosztow_realizacji_zamowienia_.xlsx 16 kB