[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki ciągnika rolniczego z wyposażeniem dodatkowym oraz maszyn przeznaczonych i dostosowanych do ciągnika, dla ZZM w Krakowie.Znak 41/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
ogloszenie_nr_533343.pdf 548 kB