[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw związanych z zakupem roślin i wykonaniem kwietników dywanowych oraz zakup i nasadzenie roślin cebulowych w ramach zadania III edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Kwitnące Parki Dzielnicy IV Prądnik Biały” dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 45/2017.

- Ogłoszenie o zamówieniu
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Informacja z otwarcia ofert (art.86 ust.5)
- Wynik postępowania

Załączniki:
nazwa rozmiar
kopia_kwitnace_parki_kosztorys.xlsx 14 kB
opis_przedmiotu_zamowienia_kwitnace_parki.doc 93 kB
projekty.zip 1283 kB