PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Spis przetargów Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Tytuł Data dodania
2022
Roboty budowlane związane z zakończeniem modernizacji alejki na terenie działki nr 348/22 obr.68 Podgórze w Parku Maćka i Doroty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.56.22.JC1 - Zamówienie z wolnej ręki 2022-08-08
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do budynku B1 wraz z infrastrukturą sieci, budową parkingu oraz zabezpieczeniem skarp siatkami w ramach etapu 5 inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.57.22.UK.- zamówienie z wolnej ręki 2022-08-05
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie czterech wiat rowerowych oraz obiektów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej Krakowie. Postępowania nr NP.26.2.55.22.UK 2022-08-04
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa placu zabaw w parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie - Prokocimiu oraz mikro placu zabaw nad Drwinką”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.54.22.DO. 2022-08-03
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Park Młynówka Królewska – siłownia zewnętrzna”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.52.22.JC1 2022-08-02
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową i przebudowa chodników na terenach zielonych DzielnicyXII Bieżanów Prokocim w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.53.22.UK 2022-08-02
Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla parku kieszonkowego przy ul. Na Załęczu, parku kieszonkowego przy ul. Dekerta, Parku Grzegórzeckiego, Placu Grzegórzeckiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.49.22.DO - zamówienie z wolnej ręki 2022-08-02
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową, przebudową i modernizacją chodników na terenach zielonych Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.51.22.UK 2022-08-01
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie Modernizacji Plant Mistrzejowickich oraz Rewitalizacji Plant Bieńczyckich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.50.22.BM 2022-07-29
Roboty budowlane polegające na budowie barierek ochronnych wokół zbiornika w ramach etapu 6 oraz w ramach części etapu 4 inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.47.22.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2022-07-26
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych, z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy V Krowodrza -przy budynku al. Kijowska 10 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.48.22.BM 2022-07-26
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Plac zabaw Klub Soboniowice”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.42.22.JC1 2022-07-25
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową, przebudową i modernizacją ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.46.22.UK 2022-07-19
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z 12-miesięczną pielęgnacją związanych z realizacją zadania pn.: „Urządzenie leśnego parku kieszonkowego przy ul. Chałupnika”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.45.22.BM. 2022-07-19
[ wynik ] Usługi w zakresie porządkowania działek na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn.: „Płaszowskie bulwary wiślane”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.12.22.JN 2022-07-18
Usługi sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2022 oraz usługami pielęgnacji w latach 2022 – 2024, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 7 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.41.22.BT 2022-07-13
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych, z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy V Krowodrza -przy budynku al. Kijowska 10 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.44.22.UK 2022-07-08
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego w os. Szkolnym 10 oraz na terenie ogródka jordanowskiego w os. Szkolnym 35, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.40.22.DO. 2022-07-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.43.22.UK 2022-07-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych budową, przebudową i modernizacją chodników na terenach zielonych Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.39.22.UK 2022-07-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów przy Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie” – etap 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.38.22.BT 2022-06-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami w ramach realizacji zadań pn. „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej” oraz „Baśniowy ogród”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.36.22.JC1 2022-07-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Aleja Róż na nowo”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.37.22.JC1 2022-06-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem ścieżki dydaktycznej na terenie Uroczyska Gaik, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.35.22.UK 2022-06-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego – I etap, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.32.22.JC1 - zamówienie z wolnej ręki 2022-06-23
[ otwarcie ] Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2022 - 2025, z podziałem na zadania odpowiednio w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.20.22.BT 2022-06-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni na placu zabaw w Parku Wincentego a’ Paulo oraz na boisku do koszykówki w Parku Maćka i Doroty, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.33.22.BM 2022-06-01
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych dotyczących alejek w Parku Solvay (dokończenie zakresu pomiędzy ul. Kościuszkowców, a ul. Niemcewicza), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.34.22.UK - zamówienie z wolnej ręki 2022-06-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Zachodniej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.31.22.JC1 2022-05-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowych oraz rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.30.22.DO. 2022-05-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ciągów pieszych na terenach zielonych przy blokunr 5 i 7 ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.29.22.UK 2022-05-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową psiego wybiegu w ramach zagospodarowania skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.27.22.BM 2022-05-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie „Modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Heila”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.28.22.JC1 2022-05-17
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Adaptacja Fortu Nr 50 Prokocim na potrzeby Muzeum Przyrodniczego w Krakowie i Centrum Badań Bioróżnorodności PAN”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.26.22.DO. 2022-05-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie obsługi ratowniczej trzech kąpielisk nad Zalewem Bagry Wielkie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr: NP.26.2.24.22.DO. 2022-05-12
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz na terenie Gminy Wieliczka”. Postępowanie nr NP.26.2.25.22.UK. 2022-05-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowych oraz rozbiórki lub adaptacji istniejących budynków wraz z konieczną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.22.22.DO. 2022-05-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją skweru przy ul. Mostowej/Trynitarskiej, w ramach projektów budżetu obywatelskiego pn.: „Kieszonkowy Park sąsiedzki na Kazimierzu”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.23.22.JC1 2022-05-04
[ wynik ] Wwyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie „Modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Heila”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.21.22.JC1 2022-04-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Budowa Parku Woźniców w Czyżynach” oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - ścieżka zdrowia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.19.22.DO. 2022-04-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla realizacji zadania pn.: „Bieżące utrzymanie infrastruktury technicznej (remonty), na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie”. Postępowanie nr NP.26.2.18.22.UK 2022-04-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy placu zabaw i siłowni na terenie Przylasku Wyciąskiego przy ul. Siejówka, na działce nr 80/2, obręb Nowa Huta, Etapy 1-3, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.17.22.UK. - zamówienie z wolnej ręki 2022-04-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej, na działce nr 11/11, 24 obr. 54 Nowa Huta ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.16.22.BM - zamówienie z wolnej ręki 2022-04-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Józefa Unruga, na działce nr 63/1 obr. 40 Podgórze ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.14.22.BM - Zamówienie z wolnej ręki 2022-04-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni związanych z realizacją Inwestycji: Zagospodarowanie parku rzecznego "Ogród Płaszów" – etap II i III, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.15.22.UK. 2022-03-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Budowa Parku Woźniców w Czyżynach” oraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - ścieżka zdrowia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.13.22.DO. 2022-03-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.11.22.DO. 2022-03-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie realizacji zagospodarowania skweru w Parku Młynówka Królewska przy ul. Przybyszewskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.10.22.UK 2022-03-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją kolejnych etapów Parku w Łagiewnikach, pomiędzy ul. Turowicza a ul. Fredry, w ramach projektów budżetu obywatelskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.9.22.BT 2022-03-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych związanych z modernizacją dalszego fragmentu alejki głównej na terenie działki nr 348/22 obr.68 Podgórze w Parku Maćka i Doroty wraz z montażem ławek i stojaków na rowery, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.7.22.BM - Zamówienie z wolnej ręki 2022-02-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w robót budowlanych związanych z realizacją budowy obiektów małej architektury w ramach modernizacji placu zabaw przy ul. Opolskiej i Krowoderskich Zuchów. Postępowanie nr NP.26.2.5.22.UK 2022-02-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu ogródka jordanowskiego przy ul. Piastów 13-14, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.8.22.JC1 2022-02-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Plant Krakowskich, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.6.22.DO. 2022-02-17
[ wynik ] Wykonawcy podobnych robót budowlanych w zakresie rozbudowy ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń w Krakowie – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.4.22.JC1 - Zamówienie z wolnej ręki 2022-02-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa zewnętrznej siłowni na terenie Parku Rżąką”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.3.22.BM 2022-02-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni w zakresie doposażenia w obiekty małej architektury placu zabaw przy Domu Kultury Przewóz wraz z wymianą kosza do gry oraz nawierzchni boiska do gry w koszykówkę, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.2.22.BT 2022-02-09
[ wynik ] Świadczenie usług w ramach współpracy w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego pn. „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie” - Zamówienie z wolnej ręki 2022-01-25
2021
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją pozostałych do wykonania robót budowlanych związanych z wykonaniem 5-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.138.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-12-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lewego brzegu Bulwarów Wiślanych, od ujścia Rudawy do okolic mostu Kotlarskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.140.21.DO. 2021-12-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach zlokalizowanych przy ul. Za Torem 22, al. Żubrowej 15 oraz tężniach przy ul. Bulwarowej i ul. Koziej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.139.21.DO 2021-12-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług portierskich w obiektach zlokalizowanych przy ul. Za Torem 22, al. Żubrowej 15 oraz tężniach przy ul. Bulwarowej i ul. Koziej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.130.21.DO. 2021-11-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych dla etapu II (spichlerz) rewitalizacji Parku Duchackiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.137.21.UK- zamówienie z wolnej ręki 2021-11-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych na stadionie przy ul. Reymonta, Pawilonie Okocimskim oraz przy ul. Za Torem w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.136.21.BM. 2021-11-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla projektów budżetów obywatelskich w parku rzecznym Drwinka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.135.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-11-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych uzupełniających w zakresie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie” oraz „Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety”. Postępowanie nr NP.26.2.134.21.JC1- zamówienie z wolnej ręki 2021-11-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy psiego wybiegu oraz dodatkowego ogrodzenia Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. Postępowania nr NP.26.2.132.21.UK. - zamówienie z wolnej ręki 2021-11-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy, nasadzeń i pielęgnacji róż w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zielony Bulwar Konopnickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.133.21.UK 2021-11-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy elementów małej architektury, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.131.21.JC1 2021-11-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Budowa nowych miejsc rekreacji na 3 osiedlach Dzielnicy X”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.124.21.UK 2021-11-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie ETAPU 5 - budynek B1 - zabezpieczenie przed obrywami skalnymi, instalacje wewnętrzne, roboty stanu wykończeniowego realizowane w ramach inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.126.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-11-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania skweru z miejscem rekreacji przy ul. Brzeskiej/Zakępie w Krakowie - ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.129.21.JC1 2021-11-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego w roku 2021 w ramach budżetów obywatelskich pn.: „Tak! Dla Parku przy Forcie w Bronowicach” i „Zróbmy Park przy ul. Łokietka”, oraz pielęgnacja w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.127.21.DO - zamówienie z wolnej ręki 2021-11-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia drzew wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2021 oraz pielęgnacja w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.125.21.DO - zamówienie z wolnej ręki 2021-10-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Skatepark przy ul. Kąpielowej” – ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.128.21.JC1 2021-10-28
[ wynik ] Wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w zakresie części Etapu 4 (zagospodarowanie terenu) oraz nasadzenia drzew i krzewów dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania: NP.26.2.106.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-10-22
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w ramach opracowania dokumentacji projektowej zabezpieczenia i adaptacji budynku przy ul. św. Marka (Cafe Zakopianka). Nr postępowania NP.26.2.123.21.UK - Zamówienie z wolnej ręki 2021-10-22
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami związanymi z realizacją zadania BO pn.: „Siłownia na Oświecenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.116.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-10-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy, nasadzeń i pielęgnacji drzew w ramach Budżetów Obywatelskich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.121.21.UK 2021-10-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie uporządkowania terenu i przeprowadzenie robót rozbiórkowych dwóch budynków magazynowych zlokalizowanych na terenie Parku Grzegórzeckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.122.21.JC1 2021-10-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Park przy ul. Karmelickiej”, roboty przygotowawcze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.120.21.BM. 2021-10-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy preparatów mikrobiologicznych wspierających procesy samooczyszczenia wody w Zalewie Nowohuckim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2021-10-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy elementów małej architektury w ramach realizacji II etapu zadania pn.: „Wolica – skwer z miejscem rekreacji przy ul. Brzeskiej - Zakępie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.114.21.JC1 2021-10-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Ogród nad Stawem – Twoje miejsce w Bieńczycach”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.119.21.BM - zamówienie z wolnej ręki 2021-10-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy elementów wyposażenia placu zabaw dla zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Plac zabaw Przylasek Wyciąski”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.118.21.BM 2021-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy nasadzeń roślin na terenie Rynku Podgórskiego wraz z dostawą materiału roślinnego i pielęgnacją w latach 2021-2022 oraz porządkowanie działek w Parku Grzegórzeckim w ramach budżetu obywatelskiego „Park Grzegórzecki - Zielone Grzegórzki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.115.21.TM1 - zamówienie z wolnej ręki 2021-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Franciszka Hynka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.112.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-10-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia drzew wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Muzeum Miejsce Pamięci KL Płaszów, i sadzenie drzew wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Dzielnicy V i VII oraz pielęgnacji w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.109.21.TM1 - zamówienie z wolnej ręki 2021-10-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową parku z funkcją ogródka jordanowskiego przy ul. Jahody, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.113.21.JC1- zamówienie z wolnej ręki 2021-10-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy ścieżki rowerowej na terenie Parku Młynówka Królewska realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego – Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących alejek w Parku Solvay w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.110.21.UK - zamówienie z wolnej ręki 2021-10-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego zlokalizowanego przy ul. Lilli Wenedy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.108.21.BM - zamówienie z wolnej ręki 2021-09-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy i montażu pergoli związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Popławskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.107.21.UK.- zamówienie z wolnej ręki 2021-09-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa wiat śmietnikowych z dachami zielonymi, przeznaczonych na odpady segregowane na terenie Parku Ogród nad Sudołem oraz Parku Zaczarowanej Dorożki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.105.21.BT 2021-09-24
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z rewitalizacją Parku Duchackiego w Krakowie – wykonanie zakresu inwestycyjnego E III/2 (ogród i sad ), zakup dostawa i montaż małej architektury i budowa siłowni terenowej w rejonie stawów, wykonanie rurarzu dla oświetlenia ulicznego oraz zakup dostawa i montaż małej architektury w rejonie spichlerza. Nr postępowania NP.26.2.104.21.UK.- zamowienie z wolnej ręki 2021-09-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach dostawy, posadowienia na fundamentach i montażu ławek, koszy na śmieci i leżaków w Parku Młynówka Królewska, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.103.21.BM. - zamówienie z wolnej ręki 2021-09-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania skweru z miejscem rekreacji przy ul. Brzeskiej/Zakępie w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.101.21.JC1 - zamówienie z wolnej ręki 2021-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.102.21.BM 2021-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług utrzymania czystości na terenach lasów komunalnych Miasta Krakowa w roku 2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.92.21.BT 2021-09-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania BO pn.: „Miechowity Park. Park kieszonkowy – łączący pokolenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.100.21.UK 2021-09-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Remont zachowanego fragmentu muru Getta Żydowskiego usytuowanego przy ul. Limanowskiego 60 w Krakowie” na działkach nr 432/1, 430/4, 569/14 obręb P-13, jednostka ewidencyjna Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.94.21.BM. - zamówienie z wolnej ręki 2021-09-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.99.21.UK.- zamówienie z wolnej ręki 2021-09-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Trasa biegowa w Mistrzejowicach”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.98.21.BM 2021-09-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami w roku 2021 oraz pielęgnacją w latach 2021 -2022 związanych z realizacją zadania BO pn.: „ALE!ja Daszyńskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.93.21.BM 2021-09-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy nawierzchni boiska do koszykówki przy ul. Ojcowskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.96.21.UK. - zamówienie z wolnej ręki 2021-09-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Fabrycznej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.95.21.UK. - zamówienie z wolnej ręki 2021-09-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2022 roku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.89.21.BT 2021-09-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Park Kieszonkowy na Prądniku Białym”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.97.21.JC1 2021-09-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami związanymi z realizacją zadania BO pn.: „Zielona 3 Dzielnica” – część Chałupnika oraz ,,Zielona 3 Dzielnica – II edycja” wraz z pielęgnacją na 2022r., dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.91.21.UK 2021-09-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem I etapu przebudowy budynku garażowo-magazynowego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.90.21.JC1 2021-09-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu ciągów pieszych na terenach zielonych wg. wskazań Dzielnicy XVIII "Nowa Huta", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.88.21.DO - zamówienie z wolnej ręki 2021-08-30
[ wynik ] Sadzenie roślin w roku 2021 w ramach budżetów obywatelskich pn.: „100 DRZEW DLA DZIELNICY XIV CZYŻYNY”, „ZIELONE MISTRZEJOWICE -ZASADŹ SWOJE DRZEWKO!5.0”, "Sad na Twoim osiedlu", "Odpocznij przy Orlińskiego", "Zielona Aleja Bora Komorowskiego w Dzielnicy III", "Zielona Aleja Bora Komorowskiego w Dzielnicy Mistrzejowice" oraz nasadzenia przy parkingu między b. 6 na os. Kościuszkowskiego, a Bankiem PKO oraz pielęgnacji w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.85.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-08-30
[ wynik ] Sadzenia roślin w roku 2021 w ramach budżetów obywatelskich pn.: „100 drzew dla dzielnicy III Prądnik Czerwony”, „100 drzew dla dzielnicy IV Prądnik Biały”, 100 drzew dla dzielnicy XIII Podgórze” oraz pielęgnacji w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowania nr NP.26.2.83.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-08-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami związanych z realizacją zadania BO pn.: „Miechowity Park. Park kieszonkowy – łączący pokolenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.87.21.UK 2021-08-24
[ wynik ] KONKURS NA KONCEPCJI PRZEBUDOWY PLACU JULIUSZA KOSSAKA Z ELEMENTAMI STUDIALNYMI PRZEBUDOWY TERENÓW WOKÓŁ DWORKU KOSSAKÓWKA ORAZ PLANT PRZY UL. RETORYKA. Znak sprawy NP.26.2.86.21.UK 2021-08-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Park Kieszonkowy na Prądniku Białym”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.84.21.JC1 2021-08-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie nasadzeń zastępczych w pasie drogowym przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.82.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-08-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku biurowo-sztabowego oraz wiaty o konstrukcji żelbetowej w Parku Grzegórzeckim w Krakowie, dla Zarządu Zielni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.79.21.DO. 2021-08-13
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji II etapu Parku w Łagiewnikach w ramach projektów budżetu obywatelskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.81.21.UK. - zamówienie z wolnej ręki 2021-08-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy drogi leśnej oraz ścieżek pieszych na terenie leśnym w ramach zadania pn. „Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postepowanie nr NP.26.2.76.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-08-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji części alejek oraz obiektów małej architektury w Parku Lotników Polskich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.80.21.JC1- zamówienie z wolnej ręki 2021-08-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia krzewów żywopłotowych w roku 2021 oraz pielęgnacja w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postepowania nr NP.26.2.78.21.UK. - zamówienie z wolnej ręki 2021-08-05
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia roślin w roku 2021 w ramach zadania pn. Park Młynówka Królewska–Zarzecze. Otoczenie dawnego pomnika Koniewa na os. Widok oraz sadzenie roślin wraz z dostawą materiału roślinnego w roku 2021 w ramach budżetów obywatelskich pn.: „Nasadzenia krzewów, kwiatów na terenach zielonych dzielnicy–ul. Bronowicka”, „Zielony pochłaniacz smogu dla Dzielnicy XII” i „Os. Podwawelskie: ul. Dworska w zieleni” oraz pielęgnacji w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postepowania nr NP.26.2.77.21.UK.- zamówienie z wolnej ręki 2021-08-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie w zakresie budowy toalety publicznej modułowej, wolnostojącej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.75.21.JC1 2021-07-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z rewitalizacją Placu Axentowicza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.74.21.JC1 2021-07-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie placu zabaw przy ul. Aleksandry, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.73.21.JC1 2021-07-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem I etapu przebudowy budynku garażowo-magazynowego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.72.21.JC1 2021-07-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy, Dzielnica XVIII, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.71.21.JC1 2021-07-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji i modernizacji zabytkowego Dworu Badenich w Wadowie oraz dworskiego Parku Wadów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.70.21.UK. 2021-07-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów przy Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.69.21.UK. 2021-07-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji i remontu ciągów pieszych na terenach zielonych na obszarze Dzielnic; XIV „Czyżyny”, XV „Mistrzejowice”, XVI „Bieńczyce”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.68.21.BM 2021-07-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia roślin w roku 2021 w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Skocz w zieleń – aktywiści dla klimatu” oraz pielęgnacji w latach 2021-2022, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postepowania nr NP.26.2.61.21.UK - zamówienie z wolnej ręki 2021-07-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową ciągów pieszych w rejonie Przedszkola Samorządowego nr 112 do ul. Architektów dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.67.21.BM 2021-07-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni na Smoczym Skwerze przy ul. Lipskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.66.21.BM 2021-07-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z rozbudową ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.65.21.BM 2021-07-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług geodezyjnych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.64.21.JN. 2021-07-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłówce”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.63.21.JC1 2021-07-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w Parku Młynówka Królewska, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.62.21.JC1 2021-07-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy ścieżki rowerowej na terenie Parku Młynówka Królewska i alejek w Parku Solvay, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.60.21.BM 2021-07-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wymiany nawierzchni na Smoczym Skwerze przy ul. Lipskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.59.21.BM 2021-06-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową „Zielonego ogrodu” do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej ETAP II i III, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.57.21.JC1 2021-06-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.58.21.UK. 2021-06-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja placu zabaw za blokiem przy ul. Opolskiej (między Opolską a Krowoderskich Zuchów, na działce 4/1 obr. 44 Krowodrza)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.56.21.BT. Zamówienie z wolnej ręki. 2021-06-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie w zakresie budowy slipu oraz modernizacji ulicy Grochowej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.54.21.JC1- zamówienie zwolnej ręki 2021-06-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych doposażeniem ogródka jordanowskiego ul. Stanisława Rostworowskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. NP.26.2.55.21.BM 2021-06-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie Parku Wyspiańskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.53.21.BT 2021-06-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przygotowania kolejnego etapu inwestycji w otoczeniu Fortu nr 52 „Borek”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postepowanie nr NP.26.2.50.21.BT - Zamówienie z wolnej ręki 2021-06-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania placu zabaw na Plantach im. Floriana Nowackiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postępowania NP.26.2.48.21.BT - zamówienie z wolnej ręki 2021-06-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie Rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.52.21.JC1 2021-06-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice, ul. Mycielskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.51.21.BM. 2021-06-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla parku rzecznego Drwinki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.49.21.BM. 2021-06-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.47.21.UK 2021-06-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z rozbudową ogródka jordanowskiego przy ul. Lubostroń, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.46.21.BM 2021-06-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej wraz z elementami małej architektury w parkach, pasach drogowych, zieleńcach, terenach osiedlowych, placach zabaw na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2021-2024”, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.31.21.BT 2021-06-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 30, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.45.21.UK 2021-06-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją ciągów pieszych na os. Na Wzgórzach, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.37.21.BT 2021-06-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie istniejącej ścieżki dydaktycznej – Park Rzeczny Tonie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.42.21.JC1 2021-06-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie Parku wokół Dworku Jana Matejki w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.43.21.UK. 2021-06-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Na Lotnisku 6, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.44.21.BT 2021-06-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla parku rzecznego Drwinki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.41.21.BM 2021-06-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego przy ul. Nawojki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP. 26.2.40.21.BM 2021-06-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy ogródka jordanowskiego na os. Kazimierzowskie 24, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.39.21.JC1 2021-06-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w Parku Zielony Jar Wandy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.38.21.JC1 2021-05-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z wykonaniem I etapu budowy Parku Opatkowickiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.36.21.BM 2021-05-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla podwórek na os. Hutniczym i Ogrodowym na terenie Nowej Huty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.34.21.BM 2021-05-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach modernizacji alejek w Parku Skalskiego w Krakowie – etap 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postepowania NP.26.2.35.21.UK. - zamówienie zwolnej ręki 2021-05-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ogrodu terapeutycznego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.32.21.JC1 2021-05-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Jordana – etap 2 Integracyjny Plac Zabaw”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postepowanie nr NP.26.2.33.21.BT - zamówienie z wolnej ręki 2021-05-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową placu zabaw na os. Lesisko, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.29.21.BM. 2021-05-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w Parku Młynówka Królewska, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.30.21.JC1 2021-05-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach rewitalizacji i modernizacji Parku Aleksandry w Krakowie – etap 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postepowania NP.26.2.28.21.UK.- zamówienie z wolnej ręki 2021-05-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych w latach 2021-2023, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.25.21.BT 2021-05-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w roku 2021 wraz z roczną pielęgnacją materiału roślinnego w latach 2021-2022, związanych z realizacją zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Skwery dla Ludwinowa (os. Podwawelskie)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP26.2.27.21.UK 2021-05-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową ogródka jordanowskiego przy ul. mjr pil. Mariana Pisarka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.26.21.JC1 2021-05-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług w zakresie gospodarki rolnej i ogrodniczej, dotyczących koszenia łąk nowohuckich w 2021 roku, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2021-04-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Padniewskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.24.21.JC1 2021-04-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją alejki głównej w Parku Maćka i Doroty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.23.21.BM. 2021-04-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Unruga, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.21.21.JC1 2021-04-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową źródełek z wodą pitną podłączonych do miejskiej sieci wodociągowej na terenie czterech placów zabaw w Dzielnicy III Prądnik Czerwony, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.20.21.BM. 2021-04-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku „Jordanówki” oraz koncepcji dla pozostałych budynków w Parku Jordana w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.19.21.JC1 2021-04-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.18.21.JC1 2021-03-30
[ wynik ] Wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z instalacjami wewnętrznymi pozabudynkowymi oraz przyłączami w ramach ETAPU 2 dla inwestycji pn.: "Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Nr postepowania NP.26.2.16.21.BT - zamówienie z wolnej ręki 2021-03-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa skweru w parku Młynówka Królewska, usytuowanego pomiędzy ul. Przybyszewskiego a ul. Wesele”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.17.21.BM 2021-03-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku „Jordanówki” oraz koncepcji dla pozostałych budynków w Parku Jordana w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.15.21.JC1. 2021-03-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie obsługi ratowniczej dwóch kąpielisk nad Zalewem Bagry Wielkie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr: NP.26.2.6.21.BT 2021-03-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego pn. „Wolica – skwer z miejscem rekreacji przy Brzeskiej - Zakępie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.14.21.BM 2021-03-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego zlokalizowanego przy ul. Lilli Wenedy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.13.21.UK 2021-03-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Tetmajera w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.10.21.JC1 2021-03-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z doposażeniem psiego wybiegu w Parku Kleparskim przy ul. Prądnickiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.12.21.BT 2021-03-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w roku 2021 wraz z roczną pielęgnacją materiału roślinnego w latach 2021-2022, związanych z realizacją zadania budżetu obywatelskiego pn.:„Park kieszonkowy w okolicy dawnego pasa lotniska”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.9.21.JC1 2021-03-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn.: „Młynówka Królewska - najdłuższy park w Polsce!”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.11.21.UK 2021-03-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn.: „Leśny plac zabaw w Parku Solvay”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.7.21.UK. 2021-03-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z doposażeniem placu zabaw przy ul. Bitwy nad Bzurą, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.8.21.BM. 2021-03-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa ogródka jordanowskiego na os. Słonecznym”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.3.21.BM. 2021-03-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie wykonania mapy do celów projektowych przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wraz z inwentaryzacją istniejącego drzewostanu i kontrolą VTA dla terenu przyszłego Parku Grzegórzki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr: NP.26.2.5.21.JC1 2021-03-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją psiego wybiegu zlokalizowanego przy ul. Jagiełły w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.4.21.UK. 2021-03-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych w zakresie wykonania inwentaryzacji budynków zlokalizowanych na terenie przyszłego Parku Grzegórzeckiego oraz ekspertyz konstrukcyjno-budowlanych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr: NP.26.2.2.21.JC1 2021-02-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją placu zabaw w Parku Zaczarowanej Dorożki w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.1.21.UK. 2021-02-24
2020
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 121/2020 2020-12-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 119/2020 -zamówienie z wolnej ręki 2020-12-07
[ wynik ] Wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy budynku B1 do stanu surowego otwartego w ramach ETAPU 5 dla inwestycji pn.: "Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 113/2020 - zamówienie z wolnej ręki 2020-12-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 120/2020 2020-12-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Doposażenie skateparku przy ul. Jagiełły”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 115/2020.- zamówienie z wolnej ręki 2020-12-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy, dostawy i montażu obiektu małej architektury typ I związanego z budową placu zabaw na Plantach im. Floriana Nowackiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 118/2020.- zamówienie z wolnej ręki 2020-12-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń i powierzchni biurowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 111/2020 2020-11-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia wraz z dostawą krzewów żywopłotowych, w ramach zadania Spotkajmy się na podwórku - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 116/2020 - zamówienie z wolnej ręki 2020-11-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie remontu ciągów pieszych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 117/2020. -zamówienie z wolnej ręki 2020-11-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego – wielozadaniowego do koszenia i zbierania roślinności, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 114/2020. 2020-11-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek w Parku Skalskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 112/2020- zamówienie z wolnej ręki 2020-11-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie w zakresie inwestycyjnym E II (przebudowa nadbudowa ruin dawnego spichlerza wraz z zagospodarowaniem otoczenia)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 109/2020- zamówienie z wolnej ręki 2020-11-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania starego koryta Młynówki Królewskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2020 - zamówienie z wolnej ręki 2020-11-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 105/2020. 2020-11-20
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia drzew, krzewów i pnączy wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2020r. oraz pielęgnacja w latach 2020-2021, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 106/2020 - zamówienie z wolnej ręki 2020-11-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług polegających na oczyszczeniu stawu, przy ulicy Krzewowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 108/2020 2020-11-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni w Parkach Kieszonkowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 107/2020.- zamówienie z wolnej ręki 2020-11-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową parku kieszonkowego – Kasztanowego Ogrodu Krakowian przy ul. Wita Stwosza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 104/2020. - zamówienie z wolnej ręki 2020-11-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wnętrz kwartału zabudowy na terenie Nowej Huty, zlokalizowanego na os. Centrum B (pomiędzy budynkami 2, 3, 4, 5, 6, 11, 11a)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 102/2020.-zamówienie z wolnej ręki 2020-11-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 103/2020 2020-11-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 100/2020.- zamówenie z wolnej ręki 2020-11-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury i boisk rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Kurdwanów przy szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 99/2020. 2020-11-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wnętrz kwartału zabudowy na terenie Nowej Huty, zlokalizowanego na os. Zgody (pomiędzy budynkami 1, 2, 3, 4, 14)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 95/2020.- zamówienie z wolnej ręki 2020-11-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wnętrz kwartału zabudowy na terenie Nowej Huty, zlokalizowanego na os. Zielonym (pomiędzy budynkami 1, 2, 3, 4)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 94/2020.- zamówienie z wolnej ręki 2020-11-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu w Parku Zaczarowanej Dorożki, w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn. „Odpocznij w Parku Zaczarowanej Dorożki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 97/2020 2020-10-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wnętrz kwartału zabudowy na terenie Nowej Huty, zlokalizowanego na os. Centrum D (pomiędzy budynkami 1, 8, 9)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 93/2020 - zamowienie z wolnej ręki 2020-10-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z przyczepą, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 98/2020 2020-10-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu przy ul. Za Torem 22 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 96/2020. 2020-10-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, zlokalizowanego na os. Na Skarpie (pomiędzy budynkami 21, 22, 23, 24, 25, 26)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 92/2020.- zmówienie z wolnej ręki 2020-10-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy preparatu mikrobiologicznego wspierającego procesy samooczyszczenia wód Zalewu Nowohuckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 89/2020. 2020-10-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni, w zakresie realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Chrońmy tereny zielone na Klinach zakładając ogród społeczny”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 90/2020. 2020-10-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług nasadzeń zieleni wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020 oraz usługami pielęgnacji w latach 2020 – 2021, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 91/2020 2020-10-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Naturalnej strefy relaksu przy ul. Grzegórzeckiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 84/2020 - zamówienie z wolnej ręki 2020-10-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni oraz jej pielęgnacją w 2021r., dla zadania Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zielona 3 Dzielnica”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 88/2020 2020-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa ogródka sensorycznego przy Przedszkolu nr 125 na dz. ewid. nr 19/1 obr.2 Nowa Huta, oś. Tysiąclecia 12 w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 82/2020 - zamówienie z wolnej ręki 2020-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z jej pielęgnacją, w zakresie realizacji zadania pn.: „Park Rzeczny Wilga-etap 2”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 87/2020 2020-10-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy nasadzeń zieleni wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020 oraz usługami pielęgnacji w latach 2020 – 2021, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 86/2020 2020-10-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na terenie Muzeum Fotografii od strony południowej budynku zabytkowej Strzelnicy na nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 220 – część B”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 85/2020 2020-10-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z Rewitalizacją Zalewu Nowohuckiego – budowa boiska rekreacyjnego (wielofunkcyjnego) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy:71/2020 2020-09-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi - plaża i toalety”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 83/2020 2020-09-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową wybiegu dla psów w Parku Lilli Wenedy dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 80/2020. 2020-09-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Park Rzeczny Wilga – etap 2”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 81/2020. 2020-09-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury przy Domu Pomocy Społecznej na os. Sportowym 9 w Krakowie, wraz z modernizacją istniejących alejek i nasadzeniem zieleni, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 79/2020 - zamówienie z wolnej ręki 2020-09-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia i modernizacji budynku Dworu w Wadowie przy ul. Glinik 63, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 78/2020. 2020-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020 oraz usługami pielęgnacji w latach 2020 – 2021, odpowiednio w odniesieniu do trzeciej części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 77/2020- zamówienie z wolnej ręki 2020-09-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont chodnika na os. Sportowym w ramach programu „Nowa Huta Dziś”, oraz remont chodnika na os. Słonecznym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 76/2020. 2020-09-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont chodników na terenie Dzielnicy XVIII – „Nowa Huta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 75/2020. 2020-09-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na terenie os. Piastów 3-4 przy ul. Piasta Kołodzieja, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 74/2020 2020-09-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie doposażenia Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Teligi i ul. Kurczaba, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 73/2020 2020-09-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020 oraz usługami pielęgnacji w latach 2020 – 2021, odpowiednio w odniesieniu do drugiej części zamowienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 70/2020- zamówienie z wolnej ręki 2020-09-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy alejek asfaltowych w parku kieszonkowym pomiędzy ulicami Opolską i Jaremy w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 72/2020. 2020-09-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z jej pielęgnacją, w zakresie realizacji zadania pn.: „Park Rzeczny Wilga-etap 2”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 69/2020. 2020-08-31
[ wynik ] Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia i zagospodarowania terenu w rejonie ul. Estońskiej, „Skwer Wolności” na działkach nr 811/15, 323/3, 323/5, 323/6 obr. 49 Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 68/2020. 2020-08-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów zieleni na terenie Dzielnicy V Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 67/2020. 2020-08-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego przy ul. Bulwarowej w Krakowie”, polegających na budowie podestu i sceny plenerowej, nasadzeniach zieleni, montażu wodomierza oraz wykonaniu inwentaryzacji ornitologicznej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 66/2020. 2020-08-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Wielopokoleniowy plac zabaw w Parku Krowoderskim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 64/2020 2020-08-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy świadczenia usługi w zakresie ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz ochrony mienia obiektu przy ul. Za Torem 22, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 65/2020 2020-08-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług utrzymania czystości na terenach lasów komunalnych Miasta Krakowa w roku 2021, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 55/2020. 2020-08-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa i budowa nawierzchni utwardzonych na terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 63/2020 2020-08-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją i modernizacją Parku Aleksandry, etap 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 62/2020 2020-08-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji budowy Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Do Wilgi, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 61/2020 2020-08-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020 i 2021 oraz usługami pielęgnacji w latach 2020 – 2022, odpowiednio w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 59/2020 2020-07-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłówce”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 60/2020 zamówienie z wolnej ręki 2020-07-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek” w Krakowie - etap IV i V, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 57/2020 2020-07-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont ciągów pieszych na terenie dzielnicy XII Bieżanów Prokocim w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 58/2020. 2020-07-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji nawierzchni utwardzonych w rejonie budynku przy ul. Łąkowej 14, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Znak sprawy: 56/2020 2020-07-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont chodnika przy budynku ul. Szafera 5 w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 54/2020 2020-07-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji alejek w Parku Skalskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 53/2020 2020-07-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa i budowa nawierzchni utwardzonych na terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 52/2020 2020-07-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem 2-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 50/2020 2020-07-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego, os. Teatralne, działka nr 86 obręb 50 Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 51/2020 2020-07-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2021 roku”. Znak sprawy: 40/2020 zamówienie z wolnej ręki 2020-07-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja alejek spacerowych na terenie os. Na Kozłówce”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 48/2020. 2020-07-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni, w zakresie realizacji zadania pn.: „Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Młodej Polski”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 47/2020. 2020-07-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Doposażenie osiedlowych placów zabaw w wybranych lokalizacjach”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 49/2020. 2020-07-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na budowie sieci kablowej enn i oświetlenia parkowego na Bulwarach Białuchy na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 46/2020 - zamówienie z wolnej ręki 2020-07-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Park przy ul. Karmelickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 44/2020 2020-06-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2020 2020-06-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego w Parku Zielony Jar Wandy w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 43/2020. 2020-06-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem skweru na os. Strusia w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 42/2020. 2020-06-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni bezpiecznej, montażem obiektów małej architektury oraz sadzeniem roślin w Parku Krakowian przy ul. Krzewowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 42/2020 - zamówienie z wolnej ręki 2020-06-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 39/2020. 2020-06-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na budowie chodnika do Parku Kieszonkowego przy ul. Filtrowej w Krakowie wraz z montażem obiektów małej architektury oraz sadzeniem roślin, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 38/2020.- zamówienie z wolnej ręki 2020-06-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją Zalewu Nowouckiego w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego, przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 36/2020 2020-06-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa tężni solankowej w rejonie wschodniej strony Zalewu Bagry u wylotu ul. Koziej”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 37/2020 2020-06-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy samodzielnego ciągu dla pieszych zlokalizowanego pomiędzy ul. Stare Wiślisko, a Klasztorną”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 32/2020 2020-06-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Utwardzenie terenu w miejscach istniejących przedeptów na terenie dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 34/2020 2020-06-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów – Etap II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 35/2020. 2020-06-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Przyzby i ul. Magnolii”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 33/2020 2020-06-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji budowy Ogródka Jordanowskiego, przy ul. Do Wilgi, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 31/2020. 2020-05-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: Remonty chodników według wskazań Dzielnicy”, na terenie Nowej Huty w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 30/2020 2020-05-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Psi wybieg przy Stojałowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 29/2020 2020-05-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Przyzby i ul. Magnolii”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 28/2020 2020-05-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 27/2020 -zamówienie z wolnej ręki 2020-05-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i dostarczenia kompletnych badań geologicznych przy rzece Wildze, pomiędzy ujściem rzeki Wilgi do rzeki Wisły, a ul. Kobierzyńską w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 20/2020 2020-05-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, związanych z doposażeniem ogródków jordanowskich przy ul. Truskawkowej oraz przy ul. Wiązowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 26/2020 2020-05-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach rewitalizacji i modernizacji Parku Aleksandry w Krakowie (etap 3) pn.: „Budowa sześciu kładek nad potokiem bieżanowskim, wraz z budową alejki pieszej i nawierzchni utwardzonej oraz wiaty rowerowej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 25/2020 2020-05-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Przebudowa schodów terenowych wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Pachońskiego Bocznej w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 24/2020. 2020-05-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa wybiegu przy ul. Rybnej w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 23/2020. 2020-05-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 22/2020- zamówienie z wolnej ręki 2020-05-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Park Rzeczny Wilga – etap 1”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 18/2020. 2020-04-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego w Krakowie, dz. nr 486/2 obr. 44 Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 21/2020. 2020-04-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego ul. Lipska - ul. Mały Płaszów – Etap II. Znak sprawy; 19/2020 2020-04-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych polegających na wykonaniu modernizacji nawierzchni alejek na terenie Zalewu Nowohuckiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zamówienie z wolnej ręrki znak sprawy: 17/2020. 2020-04-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie gospodarki rolnej i ogrodniczej, koszenie łąk nowohuckich w 2020 roku, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 15/2020 2020-03-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach 2-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 14/2020 2020-03-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego oraz akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 4/2020 2020-03-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z jej pielęgnacją, w zakresie realizacji zadania pn.: „Budowa Parku Kieszonkowego przy ul. Naczelnej – Ogród nad Sudołem”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 9/2020. 2020-03-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji i remontu alejek w Parku Skalskiego i Parku Solvay, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 11/2020 2020-03-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa tężni solankowej w rejonie wschodniej strony Zalewu Bagry u wylotu ul. Koziej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 12/2020 2020-03-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ogródka jordanowskiego przy ul. Krzewowej – ETAP II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/2020 - zamówienie z wolnej ręki 2020-03-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją projektu pn.: „Strefa wypoczynku w Parku Młynówka Królewska w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 13/2020. 2020-02-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z jej pielęgnacją, w zakresie realizacji zadania pn.: „Park Rzeczny Wilga-etap 1”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2020 2020-02-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją, związanych z budową ogródka jordanowskiego przy ul. Orlej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/2020. 2020-02-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2020 oraz usługami pielęgnacji w latach 2020 – 2021, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 6/2020 2020-02-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2020 2020-02-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont ścieżki pieszo rowerowej w Uroczysku Borek Fałęcki”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 3/2020. 2020-02-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług porządkowania działek na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 2/2020. 2020-01-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy fabrycznie nowego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 1/2020 2020-01-22
2019
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego do pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych w roku 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 154/2019 2019-12-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego i bulodromu, przygotowania terenu i wykonania nasadzeń towarzyszących wraz z 12-miesięczną pielęgnacją w okresie gwarancyjnym, przy ul. Naczelnej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 155/2019. - zamówienie z wolnej ręki 2019-12-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy fontann pływających wraz z osprzętem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 98/2019 2019-12-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy jednej sztuki łodzi wraz z osprzętem, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 152/2019 2019-12-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania związanego z usunięciem istniejącego oraz wykonaniem nowego ciągu pieszego wzdłuż Parku Kultury, zlokalizowanego na działkach 20/8 i 20/32 obr. 48 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 151/2019.- zamówienie z wolnej ręki 2019-12-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu na budynkach oraz drzewach budek lęgowych dla ptaków wraz z ich czyszczeniem, w ramach dla zadania pn.: „Ekologicznie przeciw komarom”, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 149/2019. 2019-12-05
[ wynik ] Ogłoszenie i zaproszenie do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zakresie usług ochrony osób i mienia obiektu CEE „Symbioza”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 150/2019 - zamówienie na usługi społeczne 2019-12-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków 2019 roku oraz pielęgnacją w latach 2019 - 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 153/2019 - zamówienie z wolnej ręki. 2019-12-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2019-2020 z podziałem na zadania – Obszar (Część) 6, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 147/2019 - zamównienie z wolnej ręki. 2019-11-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2019-2020 z podziałem na zadania – Obszar (Część) 4, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 145/2019 - zamówienie z wolnej ręki. 2019-11-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2019-2020 z podziałem na zadania – Obszar (Część) 3, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 144/2019 - zmaówienie z wolnej ręki. 2019-11-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu na budynkach oraz drzewach budek lęgowych dla ptaków wraz z ich czyszczeniem, w ramach zadania pn.: „Ekologicznie przeciw komarom”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 148/2019 2019-11-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2019-2020 z podziałem na zadania – Obszar (Część) 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 143/2019 - zamówienie z wolnej ręki. 2019-11-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2019-2020 z podziałem na zadania – Obszar (Część) 1, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 142/2019 - zamówienie z wolnej ręki. 2019-11-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2019-2020 z podziałem na zadania – Obszar (Część) 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 146/2019 - zamówienie z wolnej ręki. 2019-11-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i dostarczenia map do celów projektowych przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla wybranych terenów wzdłuż Wilgi oraz Wisły cz. 1 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 141/2019 2019-11-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania prac przygotowawczych pod budowę w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika z oświetleniem przy forcie nr 52 "Borek”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 140/2019. 2019-11-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług utrzymania czystości na terenach lasów komunalnych Miasta Krakowa w roku 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 137/2019. 2019-11-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy świadczenia usługi w zakresie ochrony fizycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób oraz ochrony mienia obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 135/2019 - zamówienie na usługi społeczne 2019-11-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kniaźnina w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 138/2019.- zamówienie z wolnej ręki 2019-11-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu (sprzedaży), magazynowania i dostawy elementów małej architektury, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 139/2019 2019-11-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149”, oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 136/2019 -zamówienie z wolnej ręki 2019-11-04
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2020 roku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 129/2019 2019-11-04
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2020- 2022”, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 134/2019 2019-11-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 133/2019 2019-10-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja Parku Maćka i Doroty w zakresie wykonania boiska trawiastego wraz z odwodnieniem, przebudową oświetlenia, montażem bramek piłkarskich, nasadzeniami zieleni i rekultywacją terenu”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 131/2019.-zamówienie z wolnej ręki 2019-10-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni boiska asfaltowego w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 132/2019. 2019-10-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu (sprzedaży), magazynowania i dostawy elementów małej architektury, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 125/2019 2019-10-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 130/2019. 2019-10-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2017 - 2019 z podziałem na zadania – Obszar (Część) 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 128/2019.- zamówienie z wolnej ręki 2019-10-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych związanych z projektem pn.: „Rewitalizacja Kamieniołomu Libana”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2019 2019-10-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Obrońców Krzyża w Krakowie – ETAP I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 126/2019 2019-10-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z budową siłowni zewnętrznej przy ul. Jodłowej oraz Parku Kościuszki, a także budowę trampoliny przy ul. Zdrowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 127/2019.- zamówienie z wolnej ręki 2019-10-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i nasadzeń zieleni wraz z pielęgnacją związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Filtrowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 124/2019 2019-10-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy nasadzeń zieleni wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Zielony pochłaniacz smogu dla każdej dzielnicy!”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 123/2019. 2019-10-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2019 roku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 121/2019 - zamówienie z wolnej ręki 2019-10-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia drzew i krzewów wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w Dzielnicy I w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 120/2019. 2019-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na ternie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 roku oraz pielęgnacją w latach 2019-2020. Znak sprawy: 122/2019 - zamówienie z wolnej ręki 2019-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont nawierzchni boiska asfaltowego w ogródku jordanowskim przy ul. Działowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 119/2019 2019-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową parku krakowian z funkcją ogródka Jordanowskiego przy ul. Krzewowej – Etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 117/2019 2019-10-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Kniaźnina w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 118/2019 2019-10-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Balickiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 116/2019. 2019-10-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z poszerzeniem ul. Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 115/2019. 2019-09-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sprzedaży i dostawy urządzenia rozdrabniającego gałęzie, tzw. rębaka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 106/2019 2019-09-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na ternie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 roku oraz pielęgnacją w latach 2019-2020 odpowiednio w odniesieniu do drugiej części zamówienia. Znak sprawy 114/2019 - zamówienie z wolnej ręki 2019-09-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z rewitalizacją Placu Św. Ducha w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 112/2019. 2019-09-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z rozbudową Parku Kieszonkowego przy ul. Morcinka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 113/2019 - zamówienie z wolnej ręki 2019-09-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 111/2019. 2019-09-20
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 109/2019. 2019-09-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie utworzenia Parku Reduta – prace podobne, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 105/2019 - zamówienie z wolnej ręki 2019-09-17
[ wynik ] Wylonienie Wykonawcy dla powtarzających się usług sadzenia drzew i krzewów wraz z dostawą matriału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019-2020 odpowiednio w odniesieniu do trzeciej części zamówienia. Znak sprawy: 107/2019 - zamówienia z wolnej ręki 2019-09-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2020- 2022”, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do siedmiu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 103/2019 2019-09-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z dostawą materiału roślinnego na ternie Gminy Miejskiej Kraków w 2019 roku oraz pielęgnacją w latach 2019-2020 odpowiednio w odniesieniu do pierwszej części zamowienia. Znak sprawy: 104/2019 - zamówienie z wolnej ręki 2019-09-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji budowy Ogródka Jordanowskiego przy ul. Do Wilgi, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 93/2019 2019-09-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie doposażenia ogródka jordanowskiego (strefa trampolin) przy ul. Konecznego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 102/2019. 2019-08-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu zielonego w rejonie ul. Lipska i ul. Mały Płaszów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 101/2019. 2019-08-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019 z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dla części 3, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 100/2019.- zamówienie z wolnej ręki 2019-08-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót związanych z realizacją zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 99/2019. 2019-07-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Schweitzera w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 95/2019. 2019-07-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: „Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw”, przy ul. Rybitwy 61 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 96/2019 - zamówienie z wolnej ręki 2019-07-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: "Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw”, przy ul. Truskawkowej 4 w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 94/2019 - zamówienie z wolnej ręki 2019-07-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu schodów Miłosza położonych na Bulwarze Poleskim w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 97/2019 2019-07-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Morcinka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 92/2019 2019-07-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 87/2019 2019-07-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I-rejon stawów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 90/2019 2019-07-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ogródka jordanowskiego u zbiegu ul. Tomickiego i ul. Padniewskiego na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 91/2019 2019-07-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia drzew wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 88/2019. 2019-07-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I-rejon stawów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 89/2019 2019-07-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z poszerzeniem ul. Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 86/2019 2019-07-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: "Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty", w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: "Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 73/2019. 2019-06-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy mobilnego zestawu do nawadniania oraz napowietrzania gleby, w ramach projektu LIFE17 CCA/IT/000079, pn.: „Innowacyjna platforma technologiczna usprawniająca zarządzanie terenami zielonymi w celu lepszej adaptacji do zmian klimatu (LIFE URBANGREEN)”, współfinansowanego ze środków LIFE i NFOŚiGW, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 55/2019 2019-06-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z siłownią plenerową, elementami małej architektury i nasadzeniami zieleni w ramach I etapu Zielonego Ogrodu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 84/2019. 2019-06-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa strefy rekreacji przy ul. Przyzby i ul. Magnolii”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 85/2019. 2019-06-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową nowego ogródka jordanowskiego na os. Wolica w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 80/2019. 2019-06-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 83/2019. 2019-06-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz realizacją robót budowlanych, realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 82/2019. 2019-06-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy Ogródka Jordanowskiego w Krakowie wraz z budową odwodnienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 75/2019. 2019-06-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową nowego ogródka jordanowskiego przy ul. Truskawkowej, os. Chałupki w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 81/2019. 2019-06-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji Placu im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 79/2019. 2019-06-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Rzepakowej, os. Przylasek Rusiecki w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 78/2019. 2019-06-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową ogródka jordanowskiego u zbiegu ul. Tomickiego i ul. Padniewskiego na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 77/2019 2019-06-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu schodów Miłosza położonych na Bulwarze Poleskim w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 76/2019 2019-06-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Kluby Rodziców - modernizacja placów zabaw”, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 3 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 68/2019 2019-06-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu Parku Tysiąclecia, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 74/2019. 2019-06-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 71/2019. 2019-06-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 5 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 72/2019. 2019-06-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 70/2019. 2019-06-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 69/2019. 2019-06-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie poszerzenia ul. Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 64/2019 2019-06-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy samochodu osobowego klasy C z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 66/2019 2019-05-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk samochodów osobowych klasy B z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 65/2019 2019-05-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa - Park Aleksandry Znak sprawy: 67/2019. 2019-05-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych zwiazanych z realizacją zadania pn.: "Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie- w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I- rejon stawów", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 60/2019 2019-05-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 63/2019. 2019-05-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem alejek, chodników i balustrad związanych z likwidacją barier architektonicznych na terenie Dzielnicy Bieńczyce, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 62/2019 2019-05-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem alejek i chodników na terenie Plant Bieńczyckich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 61/2019 2019-05-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie nowego parku w Czyżynach przy ul. Stella Sawickiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 54/2019. 2019-05-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie doposażenia siłowni i ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej na dz. nr 349, 353, 354/2, 774/11 obr. 2 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 56/2019 - zamówienie z wolnej ręki 2019-05-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa - Park Aleksandry Znak sprawy: 58/2019 2019-05-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy pasa drogowego w istniejącej geometrii, przebudowy chodnika wraz z budową obiektów małej architektury, w ramach zadania pn.: „Utworzenie Skweru przy ICE Kraków”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 59/2019 2019-05-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw i usług związanych z aranżacją wnętrz Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Pawilonie Okocimskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 57/2019. 2019-05-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 2 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 47/2019. 2019-05-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Kąpielisko nad Bagrami Wielkimi – plaża i toalety, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 53/2019 - zamówienie z wolnej ręki. 2019-05-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy samochodu osobowego klasy C z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 50/2019 2019-05-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk samochodów osobowych klasy B z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 49/2019 2019-05-20
[ wynik ] Robót budowlanych związanych z modernizacją istniejącego ogródka jordanowskiego na os. Kalinowym 9 na podstawie dokumentacji projektowej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 52/2019 2019-05-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przed obrywami skalnymi wraz z rozbiórką wiaty”, w ramach 1-ego Etapu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 51/2019 2019-05-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu Parku Tysiąclecia dla zadania pn.: „Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2019. 2019-05-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 48/2019. 2019-05-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia drzew i krzewów wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 38/2019 2019-05-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem Parków kieszonkowych zlokalizowanych przy ul. Marii Jaremy, Skwerowej i Popielidów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 46/2019 2019-05-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw i usług związanych z aranżacją wnętrz Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Pawilonie Okocimskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 44/2019. 2019-05-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk samochodów dostawczych o DMC do 3,5 tony z zabudową typu furgon, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 41/2019. 2019-05-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Park im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 42/2019 2019-04-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w zakresie rewitalizacji części Parku Lotników Polskich w Krakowie (w tym budowy oczka wodnego wraz z pawilonem kawiarniano-edukacyjnym), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 28/2019 2019-04-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy pasa drogowego w istniejącej geometrii, przebudowy chodnika wraz z budową obiektów małej architektury, w ramach zadania pn.: „Utworzenie Skweru przy ICE Kraków”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 43/2019. 2019-04-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: "Dolina rzeki Sudół Dominikański- połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 40/2019 2019-04-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz realizacją robót budowlanych, realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 39/2019. 2019-04-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie gospodarki rolnej i ogrodniczej, koszenie łąk nowohuckich w 2019 roku, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 34/2019 2019-04-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z przyłączem wodociągowym, instalacją wodociągową, elektryczną i technologiczną solanki oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Padniewskiego w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 37/2019 2019-04-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 36/2019 2019-04-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa - Park Maćka i Doroty”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 35/2019 2019-04-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 23/2019. 2019-04-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego w Krakowie dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 32/2019. 2019-04-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowych oraz realizacją robót budowlanych, realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 29/2019. 2019-04-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego Ogrodu Krakowian przy ul. Wadowickiej w Krakowie, w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Park przy ul. Wadowickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 31/2019 2019-04-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie, w części obejmującej roboty budowlane w zakresie Etapu I i Etapu III, przeprowadzenie gospodarki drzewostanem w zakresie Etapu I i Etapu III, roboty ogrodnicze w zakresie Etapu III/1 (rejon stawów)”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 25/2019. 2019-04-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją części Parku Lotników w ramach projektu LIFE URBANGREEN, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 26/2019. 2019-04-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem do sieci energetycznej przy ul. Bulwarowej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 30/2019. 2019-04-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa parku rehabilitacji przy Miejskim Centrum Opieki w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 22/2019 2019-04-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zakupem, dostawą i montażem linarium wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w ramach doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego w Krakowie, dz. 486/2 obr. 44 Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej. Znak sprawy: 27/2019 - zamówienie z wolnej ręki 2019-04-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019 – obszar 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 24/2019 - zamówienie z wolnej ręki. 2019-04-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla budowy Ogrodu Krakowian przy ul. Wadowickiej w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: Park przy ul. Wadowickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 21/2019. 2019-04-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu Parku Tysiąclecia, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 19/2019. 2019-04-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni alejek w Parku Solvay, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 20/2019 - zamówienie z wolnej ręki. 2019-03-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy i budowy ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury na terenie Parku Kościuszki w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 13/2019. 2019-03-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy samochodu osobowego z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 18/2019. 2019-03-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania terenu do siewu wraz z siewem na zakładanych nowych łąkach kwietnych oraz wsiewek nasion na istniejących już łąkach kwietnych na ternach Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 17/2019. 2019-03-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Kurdwanów wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 149” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 15/2019 2019-03-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad realizacją robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w części obejmującej roboty budowlane w zakresie Etapu I i Etapu III, przeprowadzenie gospodarki drzewostanem w zakresie Etapu I i Etapu III, roboty ogrodnicze w zakresie Etapu III/1 (rejon stawów)”,dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 16/2019. 2019-03-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie wielopokoleniowego placu zabaw, tzw. Smoczego Skweru na terenie Parku Decjusza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 14/2019 2019-03-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Stefana Bobrowskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 12/2019 2019-03-11
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego Ogrodu Krakowian przy ul. Wadowickiej w Krakowie, w ramach zadania budżetu obywatelskiego pn.: „Park przy ul. Wadowickiej”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 11/2019 2019-03-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Franciszka Wężyka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/2019 2019-02-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług sadzenia drzew, krzewów, bylin wraz z dostawą materiału roślinnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 oraz usługami pielęgnacji w latach 2019 – 2020, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 9/2019. 2019-02-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem w Parku Jordana oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2019 2019-02-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z odtworzeniem ścieżki pieszo-rowerowej w Uroczysku Las Łęgowski, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 4/2019 2019-02-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych dla budowy wodnego placu zabaw wraz z amfiteatrem w Parku Jordana oraz rewitalizacji Parku Jordana etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/2019 2019-02-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Zamieszkaj obok parku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2019 2019-01-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług utrzymania zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019, z podziałem na zadania - obszar 5, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 6/2019. - zamówienie z wolnej ręki 2019-01-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk samochodów osobowych z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 3/2019 2019-01-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego, gazu płynnego oraz akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 2/2019. 2019-01-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Daj szansę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.08.05.00-12-0079/17-00, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 5 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 1/2019. 2019-01-02
2018
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego, gazu płynnego oraz akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 171/2018. 2018-12-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego do pojazdów, maszyn i urządzeń ogrodniczych w roku 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 170/2018 2018-12-12
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego, gazu płynnego oraz akcesoriów samochodowych do pojazdów służbowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 169/2018 2018-12-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 11 zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 168/2018 - zamówienie z wolnej ręki. 2018-12-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu osobowego z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 167/2018 2018-12-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą oraz wykonaniu trawnika z rolki w Parku Kieszonkowym na ul. Wacława Króla (Dzielnica XVI), w odniesieniu do części 5 zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 165/2018 - zamówienie z wolnej ręki. 2018-11-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu typu furgon dla Zespołu Zarzadzania Infrastrukturą Wodną, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 164/2018 2018-11-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą oraz wykonaniu trawnika z rolki w Parku Kieszonkowym na ul. Celarowskiej (Dzielnica III), w odniesieniu do części 4 zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 156/2018 - zamówienie z wolnej ręki. 2018-11-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu osobowego z silnikiem hybrydowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 163/2018. 2018-11-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Duchackiego w Krakowie – w zakresie inwestycyjnym E III/1 i fragmentu E I- rejon stawów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 162/2018. 2018-11-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 13 zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 161/2018 - zamówienie z wolnej ręki. 2018-11-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 12 zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 160/2018 - zamówienie z wolnej ręki. 2018-11-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie utworzenia Parku Reduta w Krakowie – prace podobne, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 157/2018 - zamówienie z wolnej ręki 2018-11-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług utrzymania czystości na terenach lasów komunalnych Miasta Krakowa w roku 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 159/2018. 2018-11-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa wodnego placu zabaw wraz z przebudową amfiteatru – dz. 182/5 obr. K-12 j. ewid. Krowodrza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 158/2018. 2018-11-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z rewitalizacją stoków Wzgórza Wawelskiego w zakresie rekonstrukcji i remontu konserwatorskiego dla prac objętych projektem budowlanym pn.: „Remont konserwatorski muru oporowego oraz części muru fortyfikacji w rejonie fosy przy Bastei Północnej z uwzględnieniem remontu odwodnienia fosy w obrębie rewitalizowanych stoków Wzgórza Wawelskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 119/2018. 2018-11-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług utrzymania czystości na terenach lasów komunalnych Miasta Krakowa w roku 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 152/2018. 2018-11-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 w Krakowie, dzielnica Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 155/2018 - zamówienie z wolnej ręki 2018-11-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 3 zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 154/2018 - zamówienie z wolnej ręki. 2018-11-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk pojazdów elektrycznych w zabudowie typu wywrotka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 151/2018. 2018-11-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 10 zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Wolna ręka. Znak sprawy: 133/2018. 2018-10-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową siłowni na wolnym powietrzu i rozbudową ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 153/2018 2018-10-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Zamieszkaj obok parku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 150/2018. 2018-10-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 3 zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zamówienie z wolnej ręki. Znak sprawy: 148/2018. 2018-10-26
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednego samochodu specjalistycznego, półciężarowego o DMC 3,5 tony, z podnośnikiem koszowym przegubowo-teleskopowym z wysięgnikiem bocznym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 149/2018. 2018-10-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy nowych samochodów, odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 147/2018 2018-10-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie modernizacji placu z fontanną - część 2, w Parku Lotników Polskich w Krakowie, na działce nr 1/140, obręb 52 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 144/2018, zamówienie z wolnej ręki 2018-10-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Parku Wadów, os. Wadów, na działce nr 118, obręb 16, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 145/2018. 2018-10-17
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2019 roku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 143/2018. 2018-10-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wraz z usługami sadzenia krzewów na terenach Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018 oraz usługami pielęgnacji w latach 2018 – 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 142/2018. 2018-10-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w ramach przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 140/2018 2018-10-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, w ramach zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „Zamieszkaj obok parku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 141/2018. 2018-10-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla budowy wielopokoleniowego placu zabaw, tzw. Smoczego Skweru na terenie Parku Decjusza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 139/2018. 2018-10-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót polegających na zakupie i sadzeniu roślin wraz z ich dostawą na terenie Parku Żeromskiego w Krakowie oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 138/2018 -zamówienie z wolnej ręki 2018-10-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą i montażem urządzeń zabawowych i komunalnych na os. Górali 3–4, na działce nr 108, obręb 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 137/2018. 2018-10-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową siłowni na wolnym powietrzu i rozbudową ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 136/2018. 2018-10-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Parku Wadów, os. Wadów, na działce nr 118, obręb 16, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 135/2018 - zamówienie z wolnej ręki. 2018-09-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Parku Wadów, os. Wadów, na działce nr 118, obręb 16, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 131/2018 - zamówienie z wolnej ręki 2018-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym- Park im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn.: "Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych na dz. nr 123/2 obr. 44 w Krakowie", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 129/2018 - zamówienie z wolnej ręki 2018-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przed Szkołą Podstawową nr 155 w Krakowie, dzielnica Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 130/2018. 2018-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z wykonanem nawierzchni alejek w Parku Solvay, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 121/2018. 2018-09-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem działki nr 136/23, obręb 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Królewskiej i ul. Urzędniczej w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 128/2018 2018-09-12
[ wynik ] Zakup i dostawa wraz z usługami sadzenia materiału roślinnego na terenach Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018 oraz usługi pielęgnacji w latach 2018 - 2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 126/2018 2018-09-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 127/2018. 2018-09-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu nawierzchni alejek asfaltowych na terenie Fortu Batowice wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 120/2018. 2018-09-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia sukcesywnych usług dotyczących realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni niskiej wraz z elementami małej architektury w parkach, pasach drogowych, zieleńcach, terenach osiedlowych, placach zabaw na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2018-2021”, na terenie dzielnic V i VII miasta Krakowa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 124/2018. 2018-09-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 118/2018. 2018-09-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 6 zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - zamówienie z wolnej ręki. Znak sprawy: 125/2018. 2018-09-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Miejsca rekreacji i wypoczynku – Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 96/2018- zamówienie z wolnej ręki 2018-09-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 3 zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 123/2018 - zamówienie z wolnej ręki. 2018-09-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Daj szansę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.08.05.00-12-0079/17-00, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 5 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 122/2018. 2018-09-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie robót polegajacych na zakupie u usługach związanych z sadzeniem roślin oraz ich roczną pielegnacją w Parku Kieszonkowym na ul. Nad Potokiem (Dzielnica XII), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy: 114/2018 - zamówienie z wolnej ręki. 2018-09-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego na terenach Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Franciszka Wężyka w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 117/2018 - zamówienie z wolnej reki 2018-08-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich, os. Wysokie, na działce nr 179/1, obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 116/2018 -zamówienie z wolnej ręki 2018-08-31
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową siłowni na wolnym powietrzu i rozbudową ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 115/2018 - zamówienie z wolnej ręki 2018-08-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych i nasadzeń zieleni związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Jakuba Zachemskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 113/2018 2018-08-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu po pomniku Koniewa w pasie Młynówka Królewska w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 112/2018. 2018-08-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Kraszewskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2018. 2018-08-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania usług polegających na zakupie i sadzeniu roślin wraz z ich dostawą na terenie Śródmieścia w Krakowie w roku 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018 – 2019, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 111/2018- zamówienie z wolnej ręki 2018-08-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania robót polegających na zakupie i sadzeniu roślin wraz z ich dostawą na terenie parku kieszonkowego na Placu Łagiewnickim w Krakowie w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy:W/109/2018. Zamówienie z wolnej ręki. 2018-08-22
[ wynik ] Wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wraz z usługami sadzenia materiału roślinnego na terenach Gminy Miejskiej Kraków w roku 2018 oraz usługami pielęgnacji w latach 2018 - 2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do sześciu części zamóienia, dla Zarząd uZieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 97/2018. 2018-08-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 78/2018. 2018-08-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Zaciągnij się po-TĘŻNIE – SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 108/2018. 2018-08-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w ramach budowy Parku Dębnickiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 107/2018. 2018-08-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Daj szansę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.08.05.00-12-0079/17-00, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 5 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 104/2018. 2018-08-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 105/2018. 2018-08-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek” w Krakowie – kontynuacja, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 106/2018. 2018-08-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 8 zamówienia, w ramach nasadzeń roślin w lokalizacjach: Rynek Podgórski; ul. Ćwiklińskiej/Duża Góra; ul. Ściegiennego 89, 93; ul. Wielicka UMK; zieleniec ul. Malborska przy kapliczce.Znak sprawy 102/2018 - zamówienie z wolnej ręki 2018-08-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zorganizowania, przeprowadzenia konsultacji społecznych i warsztatów projektowych z mieszkańcami oraz opracowania na ich podstawie koncepcji przestrzenno-funkcjonalnych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków i uzgodnień dla przedmiotowych koncepcji projektowych wnętrz ośmiu kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty w ramach zadania pn. „Spotkajmy się na podwórku” – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 101/2018 2018-08-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją wodnego placu zabaw w Parku Jordana w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 103/2018. 2018-07-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej przez okres 12 miesięcy, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 100/2018. 2018-07-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową siłowni na wolnym powietrzu i rozbudową ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 98/2018. 2018-07-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem remontu nawierzchni alejek asfaltowych na terenie Fortu Batowice wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 84/2018. 2018-07-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Parku Dębnickiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy: 99/2018. 2018-07-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Leśna Kryjówka – naturalny plac zabaw w Lesie Witkowickim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 93/2018. 2018-07-19
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Park im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych na dz. na dz. nr 123/2 obr. 44 w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 94/2018 2018-07-19
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Parku Wadów, os. Wadów, na działce nr 118, obręb 16, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 95/2018 2018-07-19
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą i montażem urządzeń sportowych, urządzeń zabawowych i komunalnych na os. Hutniczym 3-5, na działkach nr 26 i 15/3, obręb 47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 85/2018 2018-07-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na os. Kalinowym 9 – 13, działka nr 130, obręb 8, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, Dzielnica XVI Bieńczyce, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 89/2018 2018-07-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą i montażem urządzeń zabawowych i komunalnych na os. Zielonym 24 – 26, na działce nr 78, obręb 45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 88/2018. 2018-07-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z dostawą i montażem urządzeń zabawowych i komunalnych na os. Górali 3 – 4, na działce nr 108, obręb 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 87/2018. 2018-07-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ul. Kraszewskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 91/2018. 2018-07-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Strefy Chilloutu – relaks na leżakach” w Parku Tysiąclecia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 92/2018. 2018-07-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół wschodniej części zalewu Bagry w Krakowie – Etap I, wraz z systemem monitoringu wschodniej i północnej części terenu, oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 90/2018. 2018-07-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 7 zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zamówienie z wolnej ręki .Znak sprawy: 86/2018. 2018-07-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni żwirowych, posadowienia elementów małej architektury oraz urządzeń siłowni zewnętrznej, a także wykonanie nasadzeń zieleni, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 79/2018. 2018-07-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 3 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 83/2018 2018-07-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla budowy wielopokoleniowego placu zabaw, tzw. Smoczego Skweru na terenie Parku Decjusza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 82/2018. 2018-07-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich, os. Wysokie, na działce nr 179/1, obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie -zamówienie z wolnej ręki. Znak sprawy: 80/2018. 2018-07-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcyw zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na odcinku pomiędzy ulicami Naczelną i Strzelców w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 81/2018. 2018-07-11
[ wynik ] „Utrzymanie zieleni niskiej wraz z elementami małej architektury w parkach, pasach drogowych, zieleńcach, terenach osiedlowych, placach zabaw na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2018-2021”, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 62/2018 2018-07-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie” – roboty podobne polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - zamówienia z wolnej ręki. Znak sprawy: 76/2018. 2018-07-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania projektu koncepcyjnego rewitalizacji parku podworskiego w Skotnikach, na działkach nr 62/3, 63/2, 63/4, 56/56, obr. 44 j. ew. Podgórze, w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 77/2018. 2018-07-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach remontu alejek wraz z zakupem, dostawą i montażem ławek w Parku Młynówka Królewska, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 74/2018. 2018-07-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu do dwóch lokalizacji zamówienia (ul. Celarowska – Dzielnica III, ul. Wacława Króla – Dzielnica XVI), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie-zamówienie z wolnej ręki. Znak sprawy: 73/2018. 2018-07-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu do trzech lokalizacji zamówienia (ul. Jaremy – Dzielnica IV, ul. Skwerowa – Dzielnica VIII, ul. Popielidów – Dzielnica XV), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.- zamówienie z wolnej ręki.Znak sprawy: 72/2018 2018-07-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy zakresie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem wraz z kompletnym projektem koncepcyjnym dla zagospodarowania terenu przyszłego parku przy ul. Tetmajera, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 75/2018. 2018-06-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Miejsca rekreacji i wypoczynku – Duchacka Strefa Rekreacji i Wypoczynku”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 70/2018. 2018-06-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 3 zamówienia, w ramach założeń projektowych na terenach: przy ul. Pędzichów, przy ul. Brzozowej, przy ul. Pilotów, teren osiedlowy przy ul. Gurgacza oraz ul. Gurgacza, przy ul. Kantora 7 i przy ul. Kantora 2, przy Al. Daszyńskiego, Donice MDA Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zamówienie z wolnej ręki. Znak sprawy 71/2018 2018-06-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 11 zamówienia, w ramach założenia projektowego na terenie skweru przy ul. Witosa, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Zamówienie wolna ręka 68/2018. 2018-06-27
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 69/2018 2018-06-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania nasadzeń zieleni i robót budowlanych związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 4 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 64/2018. 2018-06-21
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek” w Krakowie – kontynuacja, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 67/2018 2018-06-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania nawierzchni żwirowych, posadowienia elementów małej architektury oraz urządzeń siłowni zewnętrznej, a także wykonanie nasadzeń zieleni, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Parku Krowoderskim”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 65/2018. 2018-06-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym, celem utworzenia Parku Rzecznego Sudół Dominikański (Rozrywka), w ramach zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 66/2018. 2018-06-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 63/2018. 2018-06-20
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektu koncepcyjnego rewitalizacji parku podworskiego w Skotnikach, na działkach nr 62/3, 63/2, 63/4, 56/56, obr. 44 j. ew. Podgórze, w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 59/2018 2018-06-18
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Park im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w ramach zadania pn.: „Budowa placu rekreacyjnego dla dorosłych na dz. na dz. nr 123/2 obr. 44 w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 61/2018. 2018-06-15
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania budowa chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek” w Krakowie – kontynuacja, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2018-06-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych zakupów, dostaw i sadzenia roślin na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji w latach 2018-2019 w ramach Budżetów Obywatelskich: „Zdrowy Kraków - Zielenieje” i „100 Drzew dla każdej Dzielnicy”, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 57/2018. 2018-06-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Daj szansę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPMP.08.05.00-12-0079/17-00, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 5 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 54/2018. 2018-06-12
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 31/2018 2018-06-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej dla budowy wielopokoleniowego placu zabaw, tzw. Smoczego Skweru na terenie Parku Decjusza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 55/2018. 2018-06-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych doposażeniem istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaułek w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 58/2018. 2018-06-11
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym, celem utworzenia Parku Rzecznego Sudół Dominikański (Rozrywka), w ramach zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 56/2018 2018-06-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Bulwarów Białuchy na terenie Dzielnicy III”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 53/2018. 2018-06-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową siłowni na wolnym powietrzu i rozbudową ogródka jordanowskiego przy Młynówce Królewskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 52/2018. 2018-05-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia usług nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na dz. nr 6/6 obr. 18 jedn. ewid. Krowodrza”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 51/2018. 2018-05-25
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową chodnika z oświetleniem przy Forcie nr 52 „Borek” w Krakowie – kontynuacja, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 49/ 2018. 2018-05-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Parków Kieszonkowych na terenach Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na zadania w odniesieniu od 1 do 10 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 50/2018. 2018-05-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych doposażeniem istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Krzywy Zaułek w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2018. 2018-05-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja placu z fontanną – część 2, w Parku Lotników Polskich w Krakowie”, na działce nr 1/140, obr. 52 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 48/2018. 2018-05-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji usług w zakresie gospodarki rolnej i ogrodniczej, dotyczących koszenia łąk nowohuckich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 46/2018. 2018-05-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego zlokalizowanego przy ul. Łobzowskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 47/2018. 2018-04-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ogródka jordanowskiego, zlokalizowanego przy ul. Konecznego w Krakowie, działka nr. 486/2 obręb 44 jedn. ewid. Krowodrza, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 44/2018. 2018-04-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym, celem utworzenia Parku Rzecznego Sudół Dominikański (Rozrywka), w ramach zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański - połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 43/2018 2018-04-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania operatu gleboznawczego, niezbędnego do zmiany klasy i użytku gruntów na leśne, oraz uzyskania przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu gleboznawczego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 39/2018. 2018-04-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją i projektem wykonawczym w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja i modernizacja parków Krakowa - utworzenie Parku wokół Dworku Jana Matejki os. Krzesławice- dokumentacja projektowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie znak sprawy: 41/2018 2018-04-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: ,,Miejsca rekreacji i wypoczynku – odwodnienie ogródka jordanowskiego w Parku Kurdwanów”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 42/2018. 2018-04-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja placu z fontanną – część 2, w Parku Lotników Polskich w Krakowie”, na działce nr 1/140, obr. 52 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 37/2018. 2018-04-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy oraz rozbudowy muszli koncertowej w Parku Kurdwanów, na działce nr 6/20, obręb 65, jednostka ewidencyjna Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 40/2018. 2018-04-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewaloryzacja Parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 38/2018. 2018-04-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach remontu alejek wraz z zakupem, dostawą i montażem ławek w Parku Młynówka Królewska, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 33/2018 i 34/2018 2018-04-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury związanych z realizacją zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 36/2018. 2018-04-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową Parku Kieszonkowego zlokalizowanego przy ul. Łobzowskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 35/2018. 2018-04-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Parku Dębnickiego – część C”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 21/2018. 2018-04-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego, w ramach zadania pn.: „Rzeźby na terenie parków Krakowa”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 30/2018 - zamówienie z wolnej ręki 2018-04-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Numer referencyjny: 32/2018 2018-03-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji szlaku rekreacyjno-sportowego otaczającego Błonia Krakowskie wraz z opracowaniem kompletnej, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poszerzenia ul. Na Błoniach wzdłuż rzeki Rudawy, na odcinku od al. Focha do ul. Piastowskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 16/2018 2018-03-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury związanych z realizacją zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 29/2018. 2018-03-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 27/2018. 2018-03-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przebudowy oraz rozbudowy muszli koncertowej w Parku Kurdwanów, na działce nr 6/20, obręb 65, jednostka ewidencyjna Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 22/2018. 2018-03-21
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Parku Linearnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie – etap II”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 28/2018. 2018-03-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich, os. Wysokie na działce nr 179/1 obr. 8 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 23/2018. 2018-03-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach rewitalizacji Parku Żeromskiego, w tym wykonanie nawierzchni, modernizacji placu zabaw, budowa pergoli oraz domku na drzewie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 26/2018. 2018-03-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach remontu nawierzchni alejek parkowych w Parku Krowoderskim (etap 1), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 20/2018. 2018-03-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową skateparku w Parku Lotników Polskich w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 25/2018 2018-03-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury oraz przebudową boiska na terenie rekreacyjnym na os. Piastów, przy ul. Popielidów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 24/2018. 2018-03-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów w Parku Młynówka”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 6/2018. 2018-03-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w ramach budowy Parku Linearnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie – etap II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 19/2018. 2018-03-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w ramach utworzenia Parku Reduta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 17/2018. 2018-03-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy Smoczego Skweru przy ul. Wolności, wykonanie alejki asfaltowej oraz elementów małej architektury wraz z nasadzeniami zieleni, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 18/2018. 2018-03-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych w ramach rewitalizacji Parku Żeromskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 14/2018. 2018-03-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie – etap II”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 15/2018. 2018-03-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy obiektów małej architektury związanych z realizacją zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 13/2018. 2018-02-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa Parku Linearnego przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie – etap II”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 12/2018. 2018-02-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Rewitalizacji Parku Tysiąclecia, w tym budowy parku sensorycznego z punktem widokowym między osiedlami Tysiąclecia i Oświecenia oraz Strefy Chilloutu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 11/2018. 2018-02-23
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową skateparku w Parku Lotników Polskich w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/2018. 2018-02-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 9/2018. 2018-02-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia usług nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn. „Budowa skateparku w Parku Lotników Polskich w Krakowie na dz. nr 1/140 obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta”, wykonywanego na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/2018. 2018-02-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach rewitalizacji Parku Żeromskiego, w tym wykonanie nawierzchni, modernizacji placu zabaw, budowa pergoli oraz domku na drzewie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2018. 2018-02-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych zakupów, dostaw i sadzenia roślin na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług ich pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2018. 2018-02-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową skateparku w Parku Lotników Polskich w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 4/2018. 2018-02-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury oraz przebudową boiska na terenie rekreacyjnym na os. Piastów, przy ul. Popielidów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2018 2018-01-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 3/2018. 2018-01-25
[ wynik ] Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu zwane dalej „Ogłoszeniem” wraz z zaproszeniem do złożenia ofert w postępowaniu na: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2018 roku”. znak sprawy 1/2018. 2018-01-11
2017
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy zamówienia powtarzającego w zakresie wykonania nasadzeń związanych z realizacją zadania pn. Park Liniowy/linearny przy ul. Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej"-zamówienie z wolnej ręki 2017-12-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budolanych w zakresie rewitalizacji obszaru Zalewu Nowohuckiego w Krakowie na dz. nr 199/1; 199/2; 199/3; 426/1; 426/2 obr.44 Nowa Huta, dla ZZM. Znak sprawy: 120/2017- zamówienie z wolnej ręki 2017-12-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach pierwszego etapu budowy Smoczego Skweru przy ul. Wolności w Krakowie, dla ZZM. Znak sprawy: 118/2017- zamówienie z wolnej ręki 2017-12-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego w Krakowie, dla ZZM. Znak sprawy: 98/2017-zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcyw zakresie realizacji robót budowlanych oraz nasadzeń zieleni w Parku Kościuszki - storzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego dla ZZM. Znak sprawy: 99/2017- zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie realizacji zadania pn. "Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy" dla ZZM. Znak sprawy: 109/2017-zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 roku oraz pielęgnacją w latach 2017-2018, tj. dostawę wraz z sadzeniem roślin oraz ich pielęgnację w ramach założeń projektowych przy ul. Reymonta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 114/2017 - zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 roku oraz pielęgnacją w latach 2017-2018, tj. dostawę i sadzenie krzewów oraz ich pielęgnację w ramach założenia projektowego na terenie Alej Trzech Wieszczów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 101/2017 - zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących wykonania bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Parku Zielony Jar Wandy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 106/2017. - zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Parku Krowoderskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 107/2017. - zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy ciągnika przegubowego z wyposażeniem, wraz z obowiązującym ubezpieczeniem (AC, OC, NW) oraz rejestracją ciągnika, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 119/2017 2017-12-01
[ wynik ] Zakup i dostawa frezarki do pni i rębaka do gałęzi wraz z obowiązującym ubezpieczeniem (AC, OC, NW) oraz rejestracja rębaka, dla ZZM w Krakowie 2017-11-23
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w ramach pierwszego etapu budowy Smoczego Skweru przy ul. Wolności w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 102/2017 2017-11-23
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk hybrydowych samochodów osobowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 116/2017 2017-11-20
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 100/2017. 2017-11-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury, w ramach zadania rewitalizacji obszaru Zalewu Nowohuckiego w Krakowie na dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2, obr. 44 Nowa Huta dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 115/2017. 2017-11-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy frezarki do pni (karczownik) i rębaka do gałęzi wraz z obowiązującym ubezpieczeniem (AC, OC, NW) oraz rejestracją rębaka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Znak sprawy: 113/2017 2017-11-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dostawy wraz z sadzeniem roślin oraz pielęgnacją gwarancyjną dotyczących wykonania arboretum w zakresie rewitalizacji Parku Dębnickiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 112/2017. 2017-11-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury, w ramach rewitalizacji Parku Dębnickiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 111/2017 2017-11-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury, w ramach zadania pn.: Rewitalizacji Parku im. S. Żeromskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 103/2017. 2017-11-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dostawy wraz z sadzeniem roślin oraz pielęgnacją w latach 2017-2018 w rejonie ul. Barskiej, z podziałem na zadania odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2017. 2017-11-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury oraz dostawy i nasadzeń roślin na terenie działki 32/29, obr. 18 Podgórze, skwer przy ul. Lipskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 108/2017. 2017-11-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z kontynuacją budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 104/2017 2017-10-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 105/2017 2017-10-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową dwóch pomostów w rejonie kąpieliska Bagry Wielkie, w pobliżu ul. Koziej w Krakowie, działki nr 338/7, 341/1, 338/4, obręb 28, dzielnica XIII Podgórze, w ramach zadania pn. „Bezpieczne kąpielisko”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 95/2017. 2017-10-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony z podnośnikiem koszowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 71/2017. 2017-10-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Mistrzejowickich, część działki nr 28/195 obręb 2 Nowa Huta, Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy: 97/2017. 2017-10-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury oraz dostawy i nasadzenia roślin na terenie skweru u zbiegu ul. Królowej Jadwigi i ul. Focha w Krakowie (j. ew. Krowodrza, obręb: 13, nr działki ewidencyjnej 1/6, 1/8), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 96/2017. 2017-10-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Krowoderskich Zuchów. Znak sprawy 94/2017 2017-10-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową chodnika wraz z oświetleniem w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 93/2017. 2017-10-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie zadania pn.: „Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska / Jaremy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 92/2017. 2017-10-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Plant Bieńczyckich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 91/2017. 2017-10-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 90/2017. 2017-10-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących wykonania bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Parku Zielony Jar Wandy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 89/2017 2017-10-04
[ wynik ] Wwyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Parku Krowoderskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 87/2017. 2017-10-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie Parku Lotników, w tym wykonanie nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej wraz z zakupem, dostawą i montażem elementów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 86/2017. 2017-10-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania części działki nr 87/2, obr. 4 Śródmieście przy Centrum Autyzmu w Krakowie, obejmujące swoim zakresem utworzenie ogrodu sensorycznego w tym między innymi wykonanie nowych utwardzeń w postaci nawierzchni żwirowej, utworzenie ścieżki „bosych stóp”, utworzenie łąki kwietnej, zakup i nasadzenia zieleni, wykonanie i montaż elementów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 88/2017. 2017-09-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Lipińskiego, działki nr 63/6, 41/13, 41/14, 63/7, 89/12, 311/20, 65/26, 65/31 obręb 31 Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 82/2017. 2017-09-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na terenie Plant Mistrzejowickich, Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 80/2017 2017-09-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, w ramach projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego, związanych z rewitalizacją obszaru Zalewu Nowohuckiego w Krakowie na dz. 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 83/2017. 2017-09-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na zadania, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 81/2017. 2017-09-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich, Dzielnica XVI Bieńczyce, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 84/2017 2017-09-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony z zabudową typu furgon, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 85/2017 2017-09-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem parku kieszonkowego przy Al. Focha i ul. Królowej Jadwigi”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 62/2017. 2017-09-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska / Jaremy”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 77/2017 2017-09-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją boiska w Parku Tysiąclecia, Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 78/2017 2017-09-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w ramach pierwszego etapu budowy Smoczego Skweru przy ul. Wolności w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy: 79/2017 2017-09-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Nasadzenia w Parku Kościuszki – stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 76/2017 2017-09-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową chodnika wraz z oświetleniem w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 75/2017. 2017-09-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Znak sprawy 74/2017. 2017-09-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy ogrodu sensorycznego na działce nr 65/52 obr. 61 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Adama Bochenka w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 73/2017. 2017-09-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów na Dzielnicy XIII, przy ul. Lipskiej w Krakowie”. Znak sprawy 72/2017. 2017-09-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony z zabudową typu wywrotka, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 70/2017 2017-09-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją nawierzchni w Parku leśnym Borek Fałęcki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 68/2017 2017-09-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową mini-boiska przy ul. Jodłowej, os. Przegorzały – BO.D7.19/16, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 67/2017 2017-09-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z kontynuacją budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 65/2017 2017-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów – BO.D4.61/16 w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 66/2017 2017-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania części działki nr 87/2, obr. 4 Śródmieście przy Centrum Autyzmu w Krakowie, obejmujące swoim zakresem utworzenie ogrodu sensorycznego w tym między innymi wykonanie nowych utwardzeń w postaci nawierzchni żwirowej, utworzenie ścieżki „bosych stóp”, utworzenie łąki kwietnej, zakup i nasadzenia zieleni, wykonanie i montaż elementów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 64/2017. 2017-09-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 69/2017 2017-09-13
[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów na Dzielnicy XIII, przy ul. Lipskiej w Krakowie”. Znak sprawy: 63/2017 2017-08-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 61/2017 2017-08-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych budową skate parku oraz osiedlowego pumtracku, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 58/2016 2017-07-19
[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie rozbudowy toru rowerowego typu „pumptruck” z betonu asfaltowego w Parku Lotników Polskich w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 59/2017. 2017-07-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem wraz z kompletnym projektem koncepcyjnym w ramach rewitalizacji parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie – Bieżanowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 60/2017 2017-07-12
[ wynik ] Realizacja usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na 18 zadań. Znak sprawy 56/2017. 2017-07-12
[ wynik ] zakup i dostawa jednego samochodu półciężarowego o DMC 3,5 tony z podnośnikiem koszowym przegubowo-teleskopowym z wysięgnikiem bocznym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 54/2017. 2017-07-10
[ wynik ] zakup i dostawa jednej sztuki samochodu półciężarowego dostawczego o DMC 3,5 tony z zabudową typu wywrotka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 53/2017. 2017-07-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, tj. doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Michała Korpala, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 57/2017 2017-07-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na zadania, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 51/2017 2017-07-05
[ wynik ] Na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy toalety kontenerowej, w ramach zadania nr ZZM/O1.108/17 pn. „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich”, dla ZZM w Krakowie. znak sprawy: 55/2017 2017-07-03
[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn. „Park Liniowy / Linearny przy ul. Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, budowa elementów małej architektury, nasadzenia drzew, miejsc aktywnego wypoczynku) wraz z zielonym ażurem”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 49/2017. 2017-06-30
[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacji Parku Żeromskiego w Krakowie: modernizacja placu zabaw, budowa pergoli oraz domku na drzewie”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 50/2017. 2017-06-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury na terenie Bulwarów Wiślanych w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 52/2017 2017-06-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wraz z modernizacją oświetlenia wzdłuż Al. Powstania Warszawskiego w ramach zadania NR ZZM/O1.15/17 Superścieżka etap 9A cz. I i cz. II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 48/2017 2017-06-23
[ wynik ] Wybranie operatora pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie (ul. Żubrowa), który będzie prowadził, utrzymywał i zarządzał Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Znak sprawy 38/2017. 2017-06-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki ciągnika rolniczego z wyposażeniem dodatkowym oraz maszyn przeznaczonych i dostosowanych do ciągnika, dla ZZM w Krakowie.Znak 41/2017. 2017-06-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu obiektu toalety kontenerowej, w ramach zadania nr ZZM/O1.108/17 pn. „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie, w tym budowa toalety na działce nr 1/140 obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 36/2017 2017-06-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, tj. doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Michała Korpala, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 46/2017 2017-06-06
[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w ramach Rewitalizacji Parku Lotników Polskich w Krakowie na działce nr 1/140, obręb 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 47/2017. 2017-06-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia usług nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją w 2017r. zadań inwestycyjnych na obszarach Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Znak sprawy 37/2017. 2017-06-02
[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie sukcesywnych remontów i bieżącej konserwacji ciągów pieszych i nawierzchni na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 32/2017. 2017-06-02
[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy realizacji usług w zakresie gospodarki rolnej i ogrodniczej, dotyczących koszenia łąk nowohuckich, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 42/2017. 2017-06-01
[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw związanych z zakupem roślin i wykonaniem kwietników dywanowych oraz zakup i nasadzenie roślin cebulowych w ramach zadania III edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Kwitnące Parki Dzielnicy IV Prądnik Biały” dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 45/2017. 2017-05-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w ramach Rewitalizacji Parku Lotników Polskich w Krakowie na działce nr 1/140, obręb 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 35/2017. 2017-05-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 40/2017 2017-05-24
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z posadowieniem czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 39/2017. 2017-05-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ulicach Lea/Smoluchowskiego, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 34/2017 2017-05-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga wraz z oświetleniem, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 30/2017 2017-05-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego” w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla ZZM w Krakowie. Znak: 20/2017 2017-05-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym, w ramach rewitalizacji parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie Bieżanowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 33/2017 2017-05-10
[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich”, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, decyzji, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 22/2017. 2017-05-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 29/2017 2017-05-04
[ wynik ] Świadczenie usług dotyczących porządkowania działek na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Znak sprawy 28/2017 2017-04-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usługi opracowania kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana w Krakowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na działce nr 182/5 obręb 12 jedn. ewid. Krowodrza, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 26/2017 2017-04-28
[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – budowa tężni solankowej”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 16/2017 2017-04-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji dostaw związanych z nasadzeniem i zagospodarowaniem terenu położonego na obszarze GMK, zgodnie z założeniem projektowym, dotyczącymi otoczenia Centrum Kongresowego ICE, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy: 27/2017 2017-04-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 19/2017. 2017-04-20
[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana w Krakowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na działce nr 182/5 obręb 12 jedn. ewid. Krowodrza, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 14/2017. 2017-04-14
[ wynik ] Dostawa związana z nasadzeniem i zagospodarowaniem dwóch terenów położonych na obszarze GMK zgodnie z założeniami projektowymi w odniesieniu od jednej do dwóch części, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 24/2017. 2017-04-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy parku Stacja-Wisła przy ul. Zabłocie w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 23/2017. 2017-04-13
[ wynik ] Dostawa związana z zakupem roślin i wykonaniem kwietników dywanowych oraz zakup i nasadzenie roślin cebulowych w ramach zadania III edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Kwitnące Parki Dzielnicy IV Prądnik Biały”, dla ZZM w Krakowie. 2017-04-12
[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełno - branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 21/2017 2017-04-05
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Kobierzyńskiej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 17/2017. 2017-03-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji w latach 2017 i 2018 usług związanych z pielęgnacją wykonanych w 2016 roku nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.znak sprawy 18/2017. 2017-03-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 9/2017. 2017-03-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji robót budowlanych związanych z remontem zjazdu i ciągów pieszych na terenie Parku Dąbie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 13/2017 2017-03-22
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Gdyńskiej w Krakowie. Znak sprawy 15/2017. 2017-03-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z pielęgnacją wykonanych w 2016 roku nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 12/2017. 2017-03-08
[ wynik ] Zakup i dostawa nasion oraz założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w pasach drogowych i parkach o łącznej powierzchni 100.000,00 m2 na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 11/2017. 2017-03-02
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Gdyńskiej, dla ZZM w Krakowie. 2017-03-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji projektowej, a następnie na jej podstawie realizacji kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-03-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2017 2017-02-28
[ wynik ] Dostawa wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 7/2017. 2017-02-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz wykonania kompletnych projektów budowlanych, w odniesieniu od jednej do dziesięciu części zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy: 3/2017 2017-02-15
[ wynik ] Usług w zakresie utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2017 2017-02-04
[ wynik ] Opracowanie dokumentacji projektowych doposażenia i zagospodarowania ogródków jordanowskich, placów zabaw, boisk i zieleńcy na terenach GMK, w odniesieniu od jednej do dwunastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 4/2017. 2017-01-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Reduta w Krakowie i pawilonu wielofunkcyjnego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2017 2017-01-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z pielęgnacją i wycinką drzew na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, ogródkach jordanowskich i w pasach drogowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 1/2017. 2017-01-13
2016
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Utworzenie Parku Reduta” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- znajduje się pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=80888 2016-11-09
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Park Zabłocie: Stacja – Wisła” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- znajduje siępod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=80889 2016-11-09
Zapytanie ofertowe na zadanie: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- znajduje się pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=80885 2016-11-09
[ wynik ] Dostawa jednej sztuki kosiarki samojezdnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 65/2016. 2016-11-09
wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie – Etap I - zamówienie z wolnej ręki 2016-11-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy obiektów małej architektury określonych jako wielopokoleniowy plac zabaw, tzw. Smoczy Skwer, zlokalizowanych na terenie Parku Lotników Polskich, Parku Dąbie i Parku Rzecznego Wilga, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy:64/2016 2016-10-31
[ wynik ] Wykonanie nasadzeń roślin, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 62/2016. 2016-10-28
Wyłonienie Wykonawcy usług uzupełniających, dotyczących realizacji sadzenia i pielęgnacji roślin, odpowiednio dla założeń projektowych opisanych w projekcie A dla realizacji przy Al. Krasińskiego, projekcie D dla realizacji przy Al. Słowackiego oraz w projekcie F dla realizacji przy Młynówce Królewskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - zamowienie z wolnej reki 2016-10-28
Wyłonienie Wykonawcy usług uzupełniających, dotyczących realizacji sadzenia i pielęgnacji roślin, odpowiednio dla założeń projektowych opisanych w projekcie B dla realizacji przy ul. Chopina, Szymanowskiego oraz projekcie C dla realizacji w Parku Kleparskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. - zamówienie z wolnej ręki 2016-10-28
[ wynik ] Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 58/2016. 2016-10-18
[ wynik ] Remont ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego, Parku Młynówka Królewska oraz Parku Dąbie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 59/2016 2016-10-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 57/2016. 2016-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z sadzeniem drzew, krzewów i bylin oraz ich pielęgnacja na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 56/2016. 2016-09-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowi. Znak sprawy: 54/2016 2016-09-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie modernizacji Ogródka Jordanowskiego w Parku Kościuszki i Ogródka Jordanowskiego przy ul. Siewnej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 55/2016. 2016-09-27
[ wynik ] Sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I – Śródmieście, II – Krowodrza, III- Podgórze, IV - Nowa Huta. Znak sprawy 46/2016. 2016-08-01
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju, przy ul. Lubostroń i ul. Szwai, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 50/2016. 2016-07-27
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na działkach zlokalizowanych w Dzielnicy Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 49/2016 2016-07-27
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego w rejonie ul. Kobierzyńskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 51/2016. 2016-07-27
[ wynik ] Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 471/5 obr. 1 Śródmieście /tzw. Plantuś/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 52/2016 2016-07-27
[ wynik ] Opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych dla budowy wybiegu dla psów na terenie działek nr 157/260, 147/262, 158/36, 158/37, 157/236 obr. jedn. ewid. Dzielnica Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 47/2016 2016-07-27
[ wynik ] Budowa obiektów małej architektury (urządzeń zabawowych, komunalnych), w miejscu publicznym, w ramach doposażenia istniejącego ogródka jordanowskiego, położonego przy ul. Widok, działka nr 194/2, obręb 16, jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 48/2016 2016-07-27
[ wynik ] Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2016 2016-07-26
[ wynik ] Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 540/15 obr. 1 Śródmieście /dzikie planty/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 44/2016. 2016-07-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków oraz dostawa małej architektury do magazynu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie mieszczącego się przy ul. Reymonta 20. znak sprawy 41/2016. 2016-07-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie (opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja-Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 41/2016 2016-07-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie - Etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 43/2016. 2016-07-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego na działce nr 373/9 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kościuszki w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej.Znak sprawy 39/2016 2016-06-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjnych drzew, wycinaniu drzew, na terenach Gminy Miejskiej Kraków (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, odpowiadających obszarom: I - Śródmieście, II - Krowodrza, III - Podgórze, IV- Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2016-06-29
[ wynik ] zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ZNAK SPRAWY 40/2016 2016-06-24
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej - koszenie łąk nowohuckich oraz utrzymanie polan widokowych i rekreacyjnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 041.36.2016. 2016-06-17
[ wynik ] Dostawa jednej sztuki zamiatarki komunalnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2016-06-16
[ wynik ] Doposażenie ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Śliskiej w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 041.35.2016. 2016-06-16
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na osiedlu Lubocza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 041.33.2016. 2016-06-15
[ wynik ] Zakup oraz dostawa jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie znak sprawy 34/2016 2016-06-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie - Etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie znak sprawy 19/2016 2016-06-08
[ wynik ] Utrzymania zieleni niskiej w latach 2016 – 2018 na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Znak sprawy 23/2016 2016-05-16
[ wynik ] Dostawa jednej sztuki zamiatarki komunalnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 18/2016 2016-05-16
[ wynik ] Posadowienie czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy 22/2016 2016-05-12
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku. Znak sprawy 21/2016 2016-04-25
[ wynik ] Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zalewie Bagry w Krakowie, znak sprawy 20/2016 2016-04-21
[ wynik ] „ Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego, działka nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki”, znak sprawy 17/2016 2016-04-06
[ wynik ] Dostawa samochodów: jednego terenowego oraz dwóch samochodów dostawczych. Znak sprawy: 16/2016 2016-04-04
[ wynik ] Dostawa maszyn ogrodniczych dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy: 13/2016 2016-03-31
[ wynik ] Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów wraz z interwencyjnym sadzeniem drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I – Śródmieście, II – Krowodrza, III – Podgórze, IV – Nowa Huta, znak sprawy 8/2016 2016-03-29
[ wynik ] Budowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego im. dra Henryka Jordana w Krakowie „od dzieciaka do starszaka- gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana”, znak sprawy: 15/2016 2016-03-25
[ wynik ] Dostawa samochodów: terenowy oraz dostawcze. Znak sprawy 14/2016. 2016-03-23
[ wynik ] Modernizacja Skateparku w Parku Jordana dz. nr 182/5 obr. 12 jedn. ewid. Krowodrza Kraków, znak sprawy 11/2016 2016-03-18
[ wynik ] Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego, działka nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki, znak sprawy 9/2016 2016-03-16
Doradcze usługi architektoniczne 2016/S 047-078807. Ogłoszenie o konkursie. 2016-03-08
[ wynik ] Dostawa oraz obsługa rejestracji sześciu samochodów z napędem hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych ZZM w Krakowie. Znak sprawy 6/2016. 2016-03-03
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku znak sprawy 5/2016 r. 2016-02-23
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku. Znak sprawy 4/2016. 2016-02-16
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2016, 2017, 2018 z podziałem na zadania. Znak sprawy 3/2016. 2016-02-09
[ wynik ] Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2016. 2016-01-20
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych - dot. obszaru 9. Znak sprawy 1/2016 2016-01-11
2015
[ wynik ] Dostawa maszyny komunalnej - ciągnika. Znak Sprawy 10/2015 2015-11-30
[ wynik ] Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów w Krakowie. Znak sprawy 9/2015. 2015-11-30
[ wynik ] Dostawa plotera dla potrzeb ZZM w Krakowie. Znak sprawy 7/2015. 2015-11-20
[ wynik ] Zagospodarowanie obszaru Ronda Ofiar Katynia i Ronda Janiny Lewandowskiej. Znak sprawy 6/2015. 2015-11-18
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych z podziałem na 15 części. Znak Sprawy 5/2015. 2015-11-05
[ wynik ] Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na trzy obszary. Znak sprawy 4/2015. 2015-10-27
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na sześć części. Znak sprawy 3/2015. 2015-10-09
[ wynik ] Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnic II -XVIII w Krakowie. Znak sprawy 2/2015. 2015-09-16
[ wynik ] Utrzymanie zielni niskiej i wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i pasach drogowych - Obszar I - Śródmieście. Znak sprawy 1/2015. 2015-09-03