PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 - korekta

Tytuł Data dodania
2018
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową skateparku w Parku Lotników Polskich w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 10/2018. 2018-02-21
Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 9/2018. 2018-02-16
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia usług nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn. „Budowa skateparku w Parku Lotników Polskich w Krakowie na dz. nr 1/140 obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta”, wykonywanego na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 7/2018. 2018-02-15
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach rewitalizacji Parku Żeromskiego, w tym wykonanie nawierzchni, modernizacji placu zabaw, budowa pergoli oraz domku na drzewie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2018. 2018-02-15
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych zakupów, dostaw i sadzenia roślin na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług ich pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2018. 2018-02-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową skateparku w Parku Lotników Polskich w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 4/2018. 2018-02-05
[ otwarcie ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury oraz przebudową boiska na terenie rekreacyjnym na os. Piastów, przy ul. Popielidów w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2018 2018-01-29
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do trzynastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 3/2018. 2018-01-25
[ wynik ] Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu zwane dalej „Ogłoszeniem” wraz z zaproszeniem do złożenia ofert w postępowaniu na: „Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2018 roku”. znak sprawy 1/2018. 2018-01-11
2017
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy zamówienia powtarzającego w zakresie wykonania nasadzeń związanych z realizacją zadania pn. Park Liniowy/linearny przy ul. Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej"-zamówienie z wolnej ręki 2017-12-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budolanych w zakresie rewitalizacji obszaru Zalewu Nowohuckiego w Krakowie na dz. nr 199/1; 199/2; 199/3; 426/1; 426/2 obr.44 Nowa Huta, dla ZZM. Znak sprawy: 120/2017- zamówienie z wolnej ręki 2017-12-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach pierwszego etapu budowy Smoczego Skweru przy ul. Wolności w Krakowie, dla ZZM. Znak sprawy: 118/2017- zamówienie z wolnej ręki 2017-12-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego w Krakowie, dla ZZM. Znak sprawy: 98/2017-zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcyw zakresie realizacji robót budowlanych oraz nasadzeń zieleni w Parku Kościuszki - storzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego dla ZZM. Znak sprawy: 99/2017- zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie realizacji zadania pn. "Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska/Jaremy" dla ZZM. Znak sprawy: 109/2017-zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 roku oraz pielęgnacją w latach 2017-2018, tj. dostawę wraz z sadzeniem roślin oraz ich pielęgnację w ramach założeń projektowych przy ul. Reymonta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 114/2017 - zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 roku oraz pielęgnacją w latach 2017-2018, tj. dostawę i sadzenie krzewów oraz ich pielęgnację w ramach założenia projektowego na terenie Alej Trzech Wieszczów, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 101/2017 - zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących wykonania bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Parku Zielony Jar Wandy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 106/2017. - zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Parku Krowoderskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 107/2017. - zamówienie z wolnej ręki 2017-12-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy ciągnika przegubowego z wyposażeniem, wraz z obowiązującym ubezpieczeniem (AC, OC, NW) oraz rejestracją ciągnika, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 119/2017 2017-12-01
[ zmiana ogłoszenia ] Zakup i dostawa frezarki do pni i rębaka do gałęzi wraz z obowiązującym ubezpieczeniem (AC, OC, NW) oraz rejestracja rębaka, dla ZZM w Krakowie 2017-11-23
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w ramach pierwszego etapu budowy Smoczego Skweru przy ul. Wolności w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 102/2017 2017-11-23
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy dwóch sztuk hybrydowych samochodów osobowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 116/2017 2017-11-20
[ wynik ] wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 100/2017. 2017-11-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury, w ramach zadania rewitalizacji obszaru Zalewu Nowohuckiego w Krakowie na dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2, obr. 44 Nowa Huta dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 115/2017. 2017-11-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy frezarki do pni (karczownik) i rębaka do gałęzi wraz z obowiązującym ubezpieczeniem (AC, OC, NW) oraz rejestracją rębaka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Znak sprawy: 113/2017 2017-11-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dostawy wraz z sadzeniem roślin oraz pielęgnacją gwarancyjną dotyczących wykonania arboretum w zakresie rewitalizacji Parku Dębnickiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 112/2017. 2017-11-09
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury, w ramach rewitalizacji Parku Dębnickiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 111/2017 2017-11-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, magazynowania i dostawy elementów małej architektury, w ramach zadania pn.: Rewitalizacji Parku im. S. Żeromskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 103/2017. 2017-11-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dostawy wraz z sadzeniem roślin oraz pielęgnacją w latach 2017-2018 w rejonie ul. Barskiej, z podziałem na zadania odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 110/2017. 2017-11-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury oraz dostawy i nasadzeń roślin na terenie działki 32/29, obr. 18 Podgórze, skwer przy ul. Lipskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 108/2017. 2017-11-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z kontynuacją budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 104/2017 2017-10-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 105/2017 2017-10-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową dwóch pomostów w rejonie kąpieliska Bagry Wielkie, w pobliżu ul. Koziej w Krakowie, działki nr 338/7, 341/1, 338/4, obręb 28, dzielnica XIII Podgórze, w ramach zadania pn. „Bezpieczne kąpielisko”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 95/2017. 2017-10-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony z podnośnikiem koszowym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 71/2017. 2017-10-18
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Mistrzejowickich, część działki nr 28/195 obręb 2 Nowa Huta, Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy: 97/2017. 2017-10-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury oraz dostawy i nasadzenia roślin na terenie skweru u zbiegu ul. Królowej Jadwigi i ul. Focha w Krakowie (j. ew. Krowodrza, obręb: 13, nr działki ewidencyjnej 1/6, 1/8), dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 96/2017. 2017-10-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Krowoderskich Zuchów. Znak sprawy 94/2017 2017-10-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową chodnika wraz z oświetleniem w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 93/2017. 2017-10-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie zadania pn.: „Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska / Jaremy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 92/2017. 2017-10-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Plant Bieńczyckich, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 91/2017. 2017-10-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Konecznego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 90/2017. 2017-10-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących wykonania bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Parku Zielony Jar Wandy, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 89/2017 2017-10-04
[ wynik ] Wwyłonienie Wykonawcy robót budowanych dotyczących bieżącej konserwacji alejek parkowych i zatok pod ławki parkowe na terenie Parku Krowoderskiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 87/2017. 2017-10-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie Parku Lotników, w tym wykonanie nawierzchni i infrastruktury towarzyszącej wraz z zakupem, dostawą i montażem elementów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 86/2017. 2017-10-02
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania części działki nr 87/2, obr. 4 Śródmieście przy Centrum Autyzmu w Krakowie, obejmujące swoim zakresem utworzenie ogrodu sensorycznego w tym między innymi wykonanie nowych utwardzeń w postaci nawierzchni żwirowej, utworzenie ścieżki „bosych stóp”, utworzenie łąki kwietnej, zakup i nasadzenia zieleni, wykonanie i montaż elementów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 88/2017. 2017-09-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Lipińskiego, działki nr 63/6, 41/13, 41/14, 63/7, 89/12, 311/20, 65/26, 65/31 obręb 31 Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 82/2017. 2017-09-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją ogródka jordanowskiego na terenie Plant Mistrzejowickich, Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 80/2017 2017-09-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, w ramach projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego, związanych z rewitalizacją obszaru Zalewu Nowohuckiego w Krakowie na dz. 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 83/2017. 2017-09-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na zadania, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 81/2017. 2017-09-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego na terenie Plant Bieńczyckich, Dzielnica XVI Bieńczyce, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 84/2017 2017-09-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu dostawczego o DMC do 3,5 tony z zabudową typu furgon, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 85/2017 2017-09-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem parku kieszonkowego przy Al. Focha i ul. Królowej Jadwigi”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 62/2017. 2017-09-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Modernizacja boisk przy ogródku jordanowskim ul. Opolska / Jaremy”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 77/2017 2017-09-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z modernizacją boiska w Parku Tysiąclecia, Dzielnica XV Mistrzejowice, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 78/2017 2017-09-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w ramach pierwszego etapu budowy Smoczego Skweru przy ul. Wolności w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy: 79/2017 2017-09-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Nasadzenia w Parku Kościuszki – stworzenie tematycznego ogrodu wypoczynkowego”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 76/2017 2017-09-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z budową chodnika wraz z oświetleniem w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 75/2017. 2017-09-20
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia. Znak sprawy 74/2017. 2017-09-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy ogrodu sensorycznego na działce nr 65/52 obr. 61 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Adama Bochenka w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 73/2017. 2017-09-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów na Dzielnicy XIII, przy ul. Lipskiej w Krakowie”. Znak sprawy 72/2017. 2017-09-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki samochodu dostawczego o DMC 3,5 tony z zabudową typu wywrotka, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 70/2017 2017-09-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją nawierzchni w Parku leśnym Borek Fałęcki, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 68/2017 2017-09-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową mini-boiska przy ul. Jodłowej, os. Przegorzały – BO.D7.19/16, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 67/2017 2017-09-15
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z kontynuacją budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 65/2017 2017-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji zielonego skweru przy Krowoderskich Zuchów – BO.D4.61/16 w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 66/2017 2017-09-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania części działki nr 87/2, obr. 4 Śródmieście przy Centrum Autyzmu w Krakowie, obejmujące swoim zakresem utworzenie ogrodu sensorycznego w tym między innymi wykonanie nowych utwardzeń w postaci nawierzchni żwirowej, utworzenie ścieżki „bosych stóp”, utworzenie łąki kwietnej, zakup i nasadzenia zieleni, wykonanie i montaż elementów małej architektury, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 64/2017. 2017-09-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 69/2017 2017-09-13
[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów na Dzielnicy XIII, przy ul. Lipskiej w Krakowie”. Znak sprawy: 63/2017 2017-08-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym – Budowa placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca w Tyńcu, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 61/2017 2017-08-04
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych budową skate parku oraz osiedlowego pumtracku, odpowiednio w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 58/2016 2017-07-19
[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie rozbudowy toru rowerowego typu „pumptruck” z betonu asfaltowego w Parku Lotników Polskich w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 59/2017. 2017-07-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej z gospodarką drzewostanem wraz z kompletnym projektem koncepcyjnym w ramach rewitalizacji parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie – Bieżanowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 60/2017 2017-07-12
[ wynik ] Realizacja usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na 18 zadań. Znak sprawy 56/2017. 2017-07-12
[ wynik ] zakup i dostawa jednego samochodu półciężarowego o DMC 3,5 tony z podnośnikiem koszowym przegubowo-teleskopowym z wysięgnikiem bocznym, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 54/2017. 2017-07-10
[ wynik ] zakup i dostawa jednej sztuki samochodu półciężarowego dostawczego o DMC 3,5 tony z zabudową typu wywrotka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 53/2017. 2017-07-10
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, tj. doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Michała Korpala, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 57/2017 2017-07-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem elementów małej architektury na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na zadania, w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 51/2017 2017-07-05
[ wynik ] Na wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy toalety kontenerowej, w ramach zadania nr ZZM/O1.108/17 pn. „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich”, dla ZZM w Krakowie. znak sprawy: 55/2017 2017-07-03
[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn. „Park Liniowy / Linearny przy ul. Grota Roweckiego od stacji benzynowej Orlen do ul. Zachodniej (wytyczenie alejek, budowa elementów małej architektury, nasadzenia drzew, miejsc aktywnego wypoczynku) wraz z zielonym ażurem”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 49/2017. 2017-06-30
[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn. „Rewitalizacji Parku Żeromskiego w Krakowie: modernizacja placu zabaw, budowa pergoli oraz domku na drzewie”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 50/2017. 2017-06-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury na terenie Bulwarów Wiślanych w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 52/2017 2017-06-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego wraz z modernizacją oświetlenia wzdłuż Al. Powstania Warszawskiego w ramach zadania NR ZZM/O1.15/17 Superścieżka etap 9A cz. I i cz. II, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 48/2017 2017-06-23
[ zmiana ogłoszenia ] Wybranie operatora pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie (ul. Żubrowa), który będzie prowadził, utrzymywał i zarządzał Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Znak sprawy 38/2017. 2017-06-21
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy jednej sztuki ciągnika rolniczego z wyposażeniem dodatkowym oraz maszyn przeznaczonych i dostosowanych do ciągnika, dla ZZM w Krakowie.Znak 41/2017. 2017-06-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu obiektu toalety kontenerowej, w ramach zadania nr ZZM/O1.108/17 pn. „Rewitalizacja Parku Lotników Polskich w Krakowie, w tym budowa toalety na działce nr 1/140 obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 36/2017 2017-06-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, tj. doposażenie istniejącego ogródka jordanowskiego przy ul. Michała Korpala, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 46/2017 2017-06-06
[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w ramach Rewitalizacji Parku Lotników Polskich w Krakowie na działce nr 1/140, obręb 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 47/2017. 2017-06-06
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia usług nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją w 2017r. zadań inwestycyjnych na obszarach Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Znak sprawy 37/2017. 2017-06-02
[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie sukcesywnych remontów i bieżącej konserwacji ciągów pieszych i nawierzchni na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 32/2017. 2017-06-02
[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy realizacji usług w zakresie gospodarki rolnej i ogrodniczej, dotyczących koszenia łąk nowohuckich, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 42/2017. 2017-06-01
[ wynik ] Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostaw związanych z zakupem roślin i wykonaniem kwietników dywanowych oraz zakup i nasadzenie roślin cebulowych w ramach zadania III edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Kwitnące Parki Dzielnicy IV Prądnik Biały” dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 45/2017. 2017-05-31
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym w ramach Rewitalizacji Parku Lotników Polskich w Krakowie na działce nr 1/140, obręb 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.Znak sprawy 35/2017. 2017-05-26
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 40/2017 2017-05-24
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z posadowieniem czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 39/2017. 2017-05-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych związanych z budową Parku Kieszonkowego przy ulicach Lea/Smoluchowskiego, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 34/2017 2017-05-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga wraz z oświetleniem, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 30/2017 2017-05-19
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja stoków Wzgórza Wawelskiego” w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla ZZM w Krakowie. Znak: 20/2017 2017-05-12
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z projektem wykonawczym, w ramach rewitalizacji parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie Bieżanowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 33/2017 2017-05-10
[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich”, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, decyzji, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 22/2017. 2017-05-05
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 29/2017 2017-05-04
[ wynik ] Świadczenie usług dotyczących porządkowania działek na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia. Znak sprawy 28/2017 2017-04-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usługi opracowania kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana w Krakowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na działce nr 182/5 obręb 12 jedn. ewid. Krowodrza, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 26/2017 2017-04-28
[ wynik ] Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego – budowa tężni solankowej”, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 16/2017 2017-04-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji dostaw związanych z nasadzeniem i zagospodarowaniem terenu położonego na obszarze GMK, zgodnie z założeniem projektowym, dotyczącymi otoczenia Centrum Kongresowego ICE, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy: 27/2017 2017-04-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 19/2017. 2017-04-20
[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Pierwszy wodny plac zabaw w Parku Jordana w Krakowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na działce nr 182/5 obręb 12 jedn. ewid. Krowodrza, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 14/2017. 2017-04-14
[ wynik ] Dostawa związana z nasadzeniem i zagospodarowaniem dwóch terenów położonych na obszarze GMK zgodnie z założeniami projektowymi w odniesieniu od jednej do dwóch części, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 24/2017. 2017-04-13
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy parku Stacja-Wisła przy ul. Zabłocie w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 23/2017. 2017-04-13
[ wynik ] Dostawa związana z zakupem roślin i wykonaniem kwietników dywanowych oraz zakup i nasadzenie roślin cebulowych w ramach zadania III edycji Budżetu Obywatelskiego pn. „Kwitnące Parki Dzielnicy IV Prądnik Biały”, dla ZZM w Krakowie. 2017-04-12
[ wynik ] Opracowanie kompletnej pełno - branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” w Krakowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonaniem makiety architektoniczno-urbanistycznej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 21/2017 2017-04-05
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Kobierzyńskiej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 17/2017. 2017-03-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji w latach 2017 i 2018 usług związanych z pielęgnacją wykonanych w 2016 roku nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.znak sprawy 18/2017. 2017-03-27
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018-2040” wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 9/2017. 2017-03-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy realizacji robót budowlanych związanych z remontem zjazdu i ciągów pieszych na terenie Parku Dąbie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 13/2017 2017-03-22
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Gdyńskiej w Krakowie. Znak sprawy 15/2017. 2017-03-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z pielęgnacją wykonanych w 2016 roku nasadzeń drzew, krzewów i bylin na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak 12/2017. 2017-03-08
[ wynik ] Zakup i dostawa nasion oraz założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w pasach drogowych i parkach o łącznej powierzchni 100.000,00 m2 na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 11/2017. 2017-03-02
[ wynik ] Realizacja robót budowlanych związanych z budową obiektów małej architektury w miejscu publicznym, rejon ul. Gdyńskiej, dla ZZM w Krakowie. 2017-03-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania koncepcji projektowej, a następnie na jej podstawie realizacji kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego parku w Czyżynach w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. 2017-03-01
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie rewitalizacji Parku Krakowskiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2017 2017-02-28
[ wynik ] Dostawa wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do jedenastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 7/2017. 2017-02-16
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej inwentaryzacji istniejącej infrastruktury oraz wykonania kompletnych projektów budowlanych, w odniesieniu od jednej do dziesięciu części zamówienia dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy: 3/2017 2017-02-15
[ wynik ] Usług w zakresie utrzymania zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2017-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do sześciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 5/2017 2017-02-04
[ wynik ] Opracowanie dokumentacji projektowych doposażenia i zagospodarowania ogródków jordanowskich, placów zabaw, boisk i zieleńcy na terenach GMK, w odniesieniu od jednej do dwunastu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 4/2017. 2017-01-25
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Reduta w Krakowie i pawilonu wielofunkcyjnego, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2017 2017-01-24
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z pielęgnacją i wycinką drzew na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, ogródkach jordanowskich i w pasach drogowych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 1/2017. 2017-01-13
2016
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Utworzenie Parku Reduta” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- znajduje się pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=80888 2016-11-09
Zapytanie ofertowe na: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Park Zabłocie: Stacja – Wisła” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- znajduje siępod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=80889 2016-11-09
Zapytanie ofertowe na zadanie: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” na potrzeby aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie- znajduje się pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=80885 2016-11-09
[ wynik ] Dostawa jednej sztuki kosiarki samojezdnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 65/2016. 2016-11-09
wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie – Etap I - zamówienie z wolnej ręki 2016-11-03
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie budowy obiektów małej architektury określonych jako wielopokoleniowy plac zabaw, tzw. Smoczy Skwer, zlokalizowanych na terenie Parku Lotników Polskich, Parku Dąbie i Parku Rzecznego Wilga, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy:64/2016 2016-10-31
[ wynik ] Wykonanie nasadzeń roślin, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 62/2016. 2016-10-28
Wyłonienie Wykonawcy usług uzupełniających, dotyczących realizacji sadzenia i pielęgnacji roślin, odpowiednio dla założeń projektowych opisanych w projekcie A dla realizacji przy Al. Krasińskiego, projekcie D dla realizacji przy Al. Słowackiego oraz w projekcie F dla realizacji przy Młynówce Królewskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - zamowienie z wolnej reki 2016-10-28
Wyłonienie Wykonawcy usług uzupełniających, dotyczących realizacji sadzenia i pielęgnacji roślin, odpowiednio dla założeń projektowych opisanych w projekcie B dla realizacji przy ul. Chopina, Szymanowskiego oraz projekcie C dla realizacji w Parku Kleparskim, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. - zamówienie z wolnej ręki 2016-10-28
[ wynik ] Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 58/2016. 2016-10-18
[ wynik ] Remont ciągów pieszych na terenie Parku Krowoderskiego, Parku Młynówka Królewska oraz Parku Dąbie, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 59/2016 2016-10-17
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z utrzymaniem zieleni wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, w odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 57/2016. 2016-10-07
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług związanych z sadzeniem drzew, krzewów i bylin oraz ich pielęgnacja na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 56/2016. 2016-09-29
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowi. Znak sprawy: 54/2016 2016-09-28
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych w zakresie modernizacji Ogródka Jordanowskiego w Parku Kościuszki i Ogródka Jordanowskiego przy ul. Siewnej, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 55/2016. 2016-09-27
[ wynik ] Sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I – Śródmieście, II – Krowodrza, III- Podgórze, IV - Nowa Huta. Znak sprawy 46/2016. 2016-08-01
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na Ruczaju, przy ul. Lubostroń i ul. Szwai, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 50/2016. 2016-07-27
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na działkach zlokalizowanych w Dzielnicy Podgórze, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 49/2016 2016-07-27
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego w rejonie ul. Kobierzyńskiej, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 51/2016. 2016-07-27
[ wynik ] Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 471/5 obr. 1 Śródmieście /tzw. Plantuś/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 52/2016 2016-07-27
[ wynik ] Opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych dla budowy wybiegu dla psów na terenie działek nr 157/260, 147/262, 158/36, 158/37, 157/236 obr. jedn. ewid. Dzielnica Nowa Huta w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 47/2016 2016-07-27
[ wynik ] Budowa obiektów małej architektury (urządzeń zabawowych, komunalnych), w miejscu publicznym, w ramach doposażenia istniejącego ogródka jordanowskiego, położonego przy ul. Widok, działka nr 194/2, obręb 16, jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 48/2016 2016-07-27
[ wynik ] Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 45/2016 2016-07-26
[ wynik ] Zagospodarowanie Plant Krakowskich na części działki nr 540/15 obr. 1 Śródmieście /dzikie planty/, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 44/2016. 2016-07-22
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i montażu małej architektury na terenach Gminy Miejskiej Kraków oraz dostawa małej architektury do magazynu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie mieszczącego się przy ul. Reymonta 20. znak sprawy 41/2016. 2016-07-14
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie (opracowania kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego dla zagospodarowania terenu przyszłego Parku Stacja-Wisła w Krakowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego pawilonu wielofunkcyjnego) dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 41/2016 2016-07-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie - Etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 43/2016. 2016-07-11
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych dla zadania pn. Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego na działce nr 373/9 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kościuszki w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej.Znak sprawy 39/2016 2016-06-30
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy usług polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjnych drzew, wycinaniu drzew, na terenach Gminy Miejskiej Kraków (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) w odniesieniu od jednej do czterech części zamówienia, odpowiadających obszarom: I - Śródmieście, II - Krowodrza, III - Podgórze, IV- Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2016-06-29
[ wynik ] zakupu oraz dostawy jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ZNAK SPRAWY 40/2016 2016-06-24
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej - koszenie łąk nowohuckich oraz utrzymanie polan widokowych i rekreacyjnych, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 041.36.2016. 2016-06-17
[ wynik ] Dostawa jednej sztuki zamiatarki komunalnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie 2016-06-16
[ wynik ] Doposażenie ogródka jordanowskiego w rejonie ul. Śliskiej w Krakowie, dla ZZM w Krakowie. Znak sprawy 041.35.2016. 2016-06-16
[ wynik ] Budowa Ogródka Jordanowskiego na osiedlu Lubocza w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 041.33.2016. 2016-06-15
[ wynik ] Zakup oraz dostawa jednej sztuki samochodu typu minibus, siedmioosobowego, wraz ze świadczeniem usług serwisu gwarancyjnego, z ubezpieczeniem OC, AC, NW oraz obsługa rejestracji, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie znak sprawy 34/2016 2016-06-08
[ wynik ] Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją Ogródka Jordanowskiego przy ul. Korpala w Krakowie - Etap I, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie znak sprawy 19/2016 2016-06-08
[ wynik ] Utrzymania zieleni niskiej w latach 2016 – 2018 na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. Znak sprawy 23/2016 2016-05-16
[ wynik ] Dostawa jednej sztuki zamiatarki komunalnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. znak sprawy 18/2016 2016-05-16
[ wynik ] Posadowienie czterech rzeźb artystki UNESCO Hedvy Ser na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy 22/2016 2016-05-12
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku. Znak sprawy 21/2016 2016-04-25
[ wynik ] Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zalewie Bagry w Krakowie, znak sprawy 20/2016 2016-04-21
[ wynik ] „ Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego, działka nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki”, znak sprawy 17/2016 2016-04-06
[ wynik ] Dostawa samochodów: jednego terenowego oraz dwóch samochodów dostawczych. Znak sprawy: 16/2016 2016-04-04
[ wynik ] Dostawa maszyn ogrodniczych dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, znak sprawy: 13/2016 2016-03-31
[ wynik ] Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów wraz z interwencyjnym sadzeniem drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania odpowiadające obszarom: I – Śródmieście, II – Krowodrza, III – Podgórze, IV – Nowa Huta, znak sprawy 8/2016 2016-03-29
[ wynik ] Budowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego im. dra Henryka Jordana w Krakowie „od dzieciaka do starszaka- gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana”, znak sprawy: 15/2016 2016-03-25
[ wynik ] Dostawa samochodów: terenowy oraz dostawcze. Znak sprawy 14/2016. 2016-03-23
[ wynik ] Modernizacja Skateparku w Parku Jordana dz. nr 182/5 obr. 12 jedn. ewid. Krowodrza Kraków, znak sprawy 11/2016 2016-03-18
[ wynik ] Zagospodarowanie Skweru Konika Zwierzynieckiego, działka nr 373/9 obr. 14 Krowodrza przy ul. Kościuszki, znak sprawy 9/2016 2016-03-16
Doradcze usługi architektoniczne 2016/S 047-078807. Ogłoszenie o konkursie. 2016-03-08
[ wynik ] Dostawa oraz obsługa rejestracji sześciu samochodów z napędem hybrydowym na potrzeby realizacji zadań statutowych ZZM w Krakowie. Znak sprawy 6/2016. 2016-03-03
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku znak sprawy 5/2016 r. 2016-02-23
[ wynik ] Usługi w zakresie gospodarki leśnej dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w 2016 roku. Znak sprawy 4/2016. 2016-02-16
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach: 2016, 2017, 2018 z podziałem na zadania. Znak sprawy 3/2016. 2016-02-09
[ wynik ] Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy 2/2016. 2016-01-20
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych - dot. obszaru 9. Znak sprawy 1/2016 2016-01-11
2015
[ wynik ] Dostawa maszyny komunalnej - ciągnika. Znak Sprawy 10/2015 2015-11-30
[ wynik ] Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów w Krakowie. Znak sprawy 9/2015. 2015-11-30
[ wynik ] Dostawa plotera dla potrzeb ZZM w Krakowie. Znak sprawy 7/2015. 2015-11-20
[ wynik ] Zagospodarowanie obszaru Ronda Ofiar Katynia i Ronda Janiny Lewandowskiej. Znak sprawy 6/2015. 2015-11-18
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych z podziałem na 15 części. Znak Sprawy 5/2015. 2015-11-05
[ wynik ] Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na trzy obszary. Znak sprawy 4/2015. 2015-10-27
[ wynik ] Utrzymanie zieleni niskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na sześć części. Znak sprawy 3/2015. 2015-10-09
[ wynik ] Bieżące utrzymanie ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów na terenie Dzielnic II -XVIII w Krakowie. Znak sprawy 2/2015. 2015-09-16
[ wynik ] Utrzymanie zielni niskiej i wysokiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i pasach drogowych - Obszar I - Śródmieście. Znak sprawy 1/2015. 2015-09-03