Otrzymaliśmy dofinansowanie od WFOŚiGW!

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zrealizował w roku 2022 zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn.  „Urządzanie terenów...

Realizacja zadania dofinansowanego z WFOŚiGW

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2020 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni...

Realizacja zadania dofinansowanego z WFOŚiGW

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w roku 2019 zrealizował zadanie nieinwestycyjne dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Urządzanie terenów zieleni...