W dniu 29 maja 2018 roku odbyły się w Lubljanie warsztaty pn. "Aktywne angażowanie społeczności w inteligentne zarządzanie miejskim terenami zieleni."
W warsztatach udział wzięli m.in. partnerzy projektu UGB wchodzący w skład drugiej grupy roboczej zajmującej się zaangażowaniem społeczności lokalnej.
Na wstępie poprzez przygotowane prezentacje przybliżyli oni  pozostałym uczestnikom tematykę realizowanych przez nich akcji pilotażowych. Poza opiekunami merytorycznymi - Jasną Fakin Bajec i Martinem Pogacarem z Centrum badawczego Słoweńskiej Akademii Nauki i Sztuki(ZRC SAZU), niezwykle interesującą prezentację wygłosiła Pani dr Maja Simoneti wieloletni praktyk w zakresie planowania przestrzennego. Absolutnym odkryciem warsztatów była natomiast prezentacja aktywistki miejskiej z Green City w Monachium - Silvii Gonzalez. Jej przykład doskonale pokazał, jaki kierunek powinna obrać współpraca na linii Miasto - Obywatele i jak znaczącą dla obu stron rolę mogą i powinny pełnić organizacje pozarządowe.


Po prezentacjach przyszedł czas na pracę warsztatową. Dotyczyła ona trzech bardzo istotnych zagadnień:
1. Odpowiedniej oceny sytuacji i doboru interesariuszy.
2. Mobilizowania społeczności.
3. Długofalowej współpracy z mieszkańcami w zakresie zarówno planowania, jak i utrzymania terenów zieleni.

Praca w zespołach pod kierownictwem ekspertów była prawdziwą "burzą mózgów", a doświadczenia z różnych krajów, a co za tym idzie i innych realiów społecznych pozwoliły na poszerzenie perspektywy i zaczerpnięcie inspiracji do własnych działań.