W dniach 24-25 maja 2018 roku odbyła się w Krakowie wizyta studyjna partnerów projektu UGB.

Po owocnym spotkaniu partnerów UGB nastąpił czas wizyty studyjnej, której celem było przede wszystkim zapoznanie się w sposób bardziej szczegółowy z miejscem realizacji akcji pilotażowej w Witkowicach. Projekt pilotażowy Witkowice Green Living Lab realizowany jest na terenie Lasu Witkowickiego i poza działaniami związanymi z zaangażowaniem mieszkańców w proces partycypacyjnego projektowania, wiąże się również z realizacją takich elementów jak mostek nad rzeką Bibiczanką, rozbudową ścieżki edukacyjnej czy posadowieniem elementów małej architektury. Zanim jednak odwiedziliśmy Las Witkowicki zaprezentowaliśmy naszym Gościom garść inspirujących zielonych realizacji tj. skwer Konika Zwierzynieckiego, park kieszonkowy przy ul. Fałata czy aplikacja "Kraków w zieleni".


Drugiego dnia przyszedł czas na odwiedzenie pięknego, głównego celu wizyty studyjnej - Lasu Witkowickiego. Wszyscy uczestnicy wycieczki zgodnie stwierdzili, że miejsce to posiada ogromny potencjał i warte jest popularyzacji wśród mieszkańców Krakowa. Z zainteresowaniem zapoznali się z elementami istniejącej tam już trasy edukacyjnej i wysłuchali informacji o planowanej aplikacji, która istniejącą trasę ubogaci i rozwinie.


Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.