W dniach 11-13 lipca odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w Budapeszcie (Węgry), otwierające realizację projektu międzynarodowego pt.: Urban Green Belts – Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments, realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe (środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), dofinansowanym w ramach programu ze środków EFRR.W ramach pierwszej części spotkania przedstawiciele Gminy Miejskiej Kraków tj.: Pani Beata Paliś – Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa oraz Pan Przemysław Szwałko – Zarząd Zieleni Miejskiej wygłosili wspólnie w języku angielskim prezentację o Krakowie, działaniach w projekcie, zespole projektowym, działalności Zarządu Zieleni Miejskiej oraz planowanych działaniach na terenie Lasu Witkowickiego.

W trakcie wydarzenia omówiono warunki i zobowiązania wynikające z udziału w projekcie, dokumenty obowiązujące w projekcie tj. m.in. treść umowy partnerskiej, plany na najbliższe miesiące i odpowiedzialność poszczególnych uczestników za konkretne sekcje tematyczne, sposoby rozliczania projektu i terminy kolejnych spotkań, sposób pracy grupy sterującej projektem, zasady współpracy partnerów projektu z liderami grup tematycznych oraz liderem,
a także zasady komunikacji wewnętrznej w projekcie.

Spotkanie wszystkich parterów projektu w Krakowie odbędzie się w 2018 r.
Projekt CE174 UGB (Urban Green Belts) pn.: „Smart integrated models for sustainable management of urban green spaces for creating more healthy and liveable urban environments” finansowany z programu Interreg Central Europe.