Informujemy o przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowanych związanych z utworzeniem Parku Reduta w Krakowie.
https://zzm.krakow.pl/przetargi.html?task=szczegolyPrzetarg&id=191
Zapraszamy do składania ofert
.
W wyniku pracy poszczególnych grup powstały opracowania koncepcyjne dotyczące wizji mającego powstać parku. Opracowania poddane zostały głosowaniu mieszkańców.