Zarząd Zieleni Miejskiej został partnerem w projekcie „Gardeniser plus” realizowanym w ramach Programu Erasmus+.