Park Kieszonkowy - Ogród Ptasi

PARK KIESZONKOWY - OGRÓD PTASI

Lokalizacja

Dzielnica II Grzegórzki
ul.
Stefana Bobrowskiego

Poznaj Ogrody Krakowian z naszą grą terenową!

Mapa przedstawiająca wszystkie Parki kieszonkowe.

Zdjęcia parku

 


Projekt parku


Prezentujemy Park Kieszonkowy w Dzielnicy II - Grzegórzki przy ul. Księdza Władysława
.

Wiecie czemu hortensja nazywana jest kameleonem wśród roślin? Krzew ten ma zdolność zmieniania kolorów swoich kwiatów - w zależności od gleby, w której została posadzona. Gleby o odczynie kwaśnym pozwolą na otrzymanie kwiatów o różowych kolorach. Zasadowe gleby wpłyną korzystnie na wykształcenie niebieskich kwiatów.


Dotyczy: Raport ze spotkania na ul. Gurgacza w związku z planowanym parkiem kieszonkowym

W dniu 1 lutego 2018 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 90 im. Świętego Mikołaja w Krakowie o godzinie 17.00 odbyło się spotkanie z mieszkańcami dotyczące stworzenia parku kieszonkowego przy ul. Wiślisko i Gurgacza jako próba wypracowania wspólnego rozwiązania dla tej problemowej przestrzeni. Pomimo przeprowadzonych w dniu 23 listopada 2017 roku konsultacji dotyczących projektu „Ogrody Krakowian”, na których to mieszkańcy wyrażali swoje uwagi, potrzeby oraz zastrzeżenia co do lokalizacji i potencjalnego zagospodarowania takich przestrzeni, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie postanowił dodatkowo spotkać się z mieszkańcami Dzielnicy II – Grzegórzki ze względu na spływające do nas wykluczające się opinie.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przebiegu spotkania. Na początku za pomocą prezentacji multimedialnej została przedstawiona idea projektu „Ogrody Krakowian” zakładająca realizację osiemnastu parków kieszonkowych zlokalizowanych po jednym we wszystkich osiemnastu dzielnicach Krakowa. Następnie została podana informacja czym jest taki park kieszonkowy, uwzględniając jakie powinien spełniać funkcję oraz w co powinien zostać wyposażony. Prezentacja zakończyła się na zobrazowaniu przykładów zaprojektowanych dotychczas parków kieszonkowych w Dzielnicach: I - Stare Miasto, III – Prądnik Czerwony, IV – Prądnik Biały, XIII – Podgórze oraz XVI - Bieńczyce. Po tej części uczestnicy spotkania zostali poproszeni o podzielenie się na dwie grupy w ramach pracy warsztatowej. Wynikiem takiej pracy miała być lista potrzeb i zastrzeżeń związana z zagospodarowaniem potencjalnego parku kieszonkowego przy ul. Gurgacza i Wiślisko. Po burzliwych rozmowach nastąpił czas na prezentację wypracowanych postulatów, które zebrane zostały w tabeli poniżej:

 

Grupa I

Grupa II

·         Zakaz montażu jakichkolwiek elementów mogących posłużyć jako siedzisko

·         Zakaz montażu jakichkolwiek elementów zabawowych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych

·         Pozostawienie istniejącego ogrodzenia zewnętrznego skweru

·         Pozostawienie istniejącego niskiego ogrodzenia wewnętrznego skweru oddzielającego część spacerową od trawników

·         Brak konieczności przywracania do życia istniejącej fontanny

·         Dodatkowe nasadzenia

·         Wykorzystanie misy fontanny jako formy klombu

·         Ewentualny montaż dodatkowych koszy na śmieci

·         Graficzne rozwiązania nawierzchni (klasy, gry planszowe)

·         Klomb kwiatowy jako krótkotrwałe rozwiązanie na fontannę / odbudowa fontanny / fontanna jako poidełko dla ptaków

·         Urządzenia zabawowe dla dzieci

·         Likwidacja ogrodzeń na rzecz żywopłotów

·         Ogród jadalny

·         Elementy rekreacyjne dla osób starszych

·         Stoły szachowe

·         Budki dla ptaków

·         Ścieżki tematyczne związane z przyrodą

·         Ławki

·         Rośliny okrywowe zamiast trawnika

·         Wiosenne nasadzenia

 
Po zaprezentowaniu wniosków wypracowanych w ramach prac warsztatowych część osób wyrażała swoje opinie, iż żadne z zaproponowanych przez grupę II rozwiązań nie jest odpowiednia dla tego miejsca, które w dzień powoduje hałas zebranych na placu użytkowników, a w nocy przyciąga zjawiska niepożądane (tzn. osoby spożywające alkohol i niszczące małe elementy architektury wraz z zielenią). Jedynym wspólnym elementem, co do którego obie grupy były zgodne to uatrakcyjnienie przestrzeni poprzez dodatkowe nasadzenia kwietne.

W wyniku spotkania podjęto decyzję o zagospodarowaniu tego terenu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców mieszkających najbliżej przedmiotowego skweru wnioskujących o zagospodarowanie skweru tylko dodatkowymi nasadzeniami.

  • Ostatnio zmienione .