Od kilku dni nad Krakowem unosi się gęsta warstwa smogu. Stężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 odnotowane na stacjach pomiarowych: Kraków – Aleja Krasińskiego, Kraków – Nowa Huta przekracza 200 µg/m3. Jest to znacznie więcej niż dopuszczają normy – 50 µg/m3 dla PM10 i 25 µg/m3 PM2,5. Oznacza to konieczność ogłoszenia II stopnia zagrożenia smogowego.

W dniu 27 października rozstrzygnięty został konkurs na projekt muralu "Patriotyczna renowacja, odnowienie muszli koncertowej w Parku Zielony Jar".

Nagroda główna przypadła Pani Paulinie Jaklik.

Już 4 i 5 listopada 2015 ruszają pierwsze spotkania informacyjne odnośnie mającego powstać w rejonie Prądnika Czerwonego Parku Reduta. Park ten jako pierwszy w Krakowie powstanie od początku w oparciu o konsultacje społeczne. To mieszkańcy przy pomocy zaproszonych Tutorów zaprojektują najistotniejsze założenia dla tego miejsca.

Zapraszamy na Święto Plant.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza

Konkurs na projekt muralu: Patriotyczna renowacja,

odnowienie muszli koncertowej w Parku Zielony Jar