W dniu 15 października 2016 r zakończyło się głosowanie mieszkańców na prace wyłonione w konkursie studialnym na zagospodarowanie terenu Zakrzówka. Mieszkańcy mogli wybrać jedną spośród czterech nagrodzonych prac. Głosowanie trwało od 1 października. Prace poddane ocenie mieszkańców dostępne były na stronie Zarządu Zieleni Miejskie w Krakowie – www.zzm.krakow.pl.

W dniu 23 września zainaugurowaliśmy w Parku Bednarskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Podgorze.pl oraz Radą Dzielnicy XIII "XV Podgórskie Dni Otwartych Drzwi". Przygotowanym wydarzeniem uczciliśmy również 120-lecie powstania Parku. Pięknym wprowadzeniem były odczytane wspomnienia założyciela - Wojciecha Bednarskiego, po których nastąpił brawurowy występ Orkiestry Dętej Solvay. Zaprezentowaliśmy również wystawę pokazującą zarówno to historyczne oblicze parku jak i plany na przyszłość związane z rewitalizacją parku. Plansze zaprezentowane podczas krótkiej wystawy plenerowej zobaczyć będzie można również na Podgórzu. O konkretnej dacie i miejscu poinformujemy wkrótce. Póki co plansze dostępne będą na naszej stronie internetowej.Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pobliżu Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
Pełne informacje na stronach BIP-u konkurs

Odpowiedzi na pytania przesłane droga elektroniczną - zobacz


Wyniki konkursu

Wszystkie prace prace można oglądać w Naszej siedzibie.

I miejsceII miejsce
III miejsce
Wyróżnienie


Chcesz mieć wpływ na wygląd Zakrzówka? Zagłosuj: tutaj

Można również zagłosować w sekretariacie ZZM-u przy ul. Reymonta 20 lub w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 w godzinie otwarcia urzędów.
W dniu 6 września 2016 roku ogłoszono wyniki konkursu na projekt studialny dla zagospodarowania terenu Zakrzówka.
Wybrano 4 spośród 34 nadesłanych prac. Po wielogodzinnych obradach Jury jednogłośnie zadecydowało o nie przyznaniu I nagrody.