W ramach Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie działa od początku roku specjalny zespół, do którego zadań należy konserwacja i utrzymanie zieleni w dwóch najbardziej znanych krakowskich parkach – Parku Jordana i Parku Krakowskim. W skład zespołu wchodzi 5 pracowników.

Łagodna zima i jesienne wiatry, które rozwiewając liście kasztanowców na tereny sąsiednie utrudniły ich dokładne posprzątanie, sprawiły że w niektórych miejscach szrotówek pojawił się w tym roku wyjątkowo licznie. Mowa o niewielkim motylku wielkości mola sukiennika, którego gąsienica jednak nie uszkadza wyrobów z wełny, a liście kasztanowca.

W skład zieleni miejskiej poza wydzielonymi PARKAMI i LASAMI wchodzą również:
- zieleńce i skwery położone na terenach będących w zarządzie jednostki
- ogródki jordanowskie położone na terenach będących w zarządzie jednostki
- zieleń w pasach drogowych
- zieleń osiedlowa położona na terenach będących w zarządzie jednostki i nie posiadająca innego zarządcy.