Powierzchnia: 51,17 ha
Lokalizacja: Dzielnica XVII – okolice ulic Padniewskiego oraz Odmętowa


Łąki Nowohuckie to fragment dawnej doliny Wisły. Jest to użytek ekologiczny, który jest przykładem, jak skuteczne może być wspólne działanie różnych grup społecznych, które pragną chronić wyjątkowo cenne miejsce. Obszar ten stanowi ewenement w skali całego kraju. Teren ten oferuje wiele wspaniałych godzin kontaktu z unikalną przyrodą, niezależnie od pory roku. Łąki Nowohuckie są siedliskiem różnorodnych gatunków zwierząt, zarówno tych, które przebywają tu wiosną i latem, jak i pojawiających się nieregularnie podczas wędrówek. Różnorodne środowisko oraz rosnące licznie rośliny żywicielskie powodują, że oprócz pospolitych gatunków motyli, takich jak belinek kapustnik, latoistek cytynek czy rusałka pawlik, występują tu motyle rzadkie, zagrożone wyginięciem. Na tym terenie odbywa lęgi aż 35 gatunków ptaków, jednak liczba gatunków obserwowanych podczas prowadzonych badań, łącznie z ptakami zalatującymi lub pojawiającymi się w trakcie migracji była dwukrotnie większa. Pod względem florystycznym Łąki Nowohuckie są bardzo bogate – stwierdzono tu aż 20 różnych zbiorowisk roślinnych, z których 4 to zespoły naturalne.

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki:
Plac Centralny im. R.Regana, Szpital Żeromskiego, Os. Kolorowe