Lokalizacja: Dzielnica XIII - pomiędzy bulwarem Lotników Alianckich a ul. Zabłocie na terenie dawnej Stacji Podgórze-Wisła


Nowy park to efekt starań mieszkańców skupionych wokół inicjatywy SOS Zabłocie, wspieranych przez Fundację Czas Wolny i Stowarzyszenie PODGORZE.PL. Wspólnie udało się przeprowadzić konsultacje społeczne, na których zebrane zostały szczegółowe oczekiwania mieszkańców. Stały się one podstawą do ogłoszenia konkursu na koncepcję parku. Jego laureatem został Michał Grzybowski, student drugiego stopnia architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Wybrana koncepcja została przedstawiona mieszkańcom, którzy zaakceptowali przedstawione rozwiązania. Zakłada ona, że park ma umożliwiać wiele aktywności jak uprawianie sportu, relaks, gry i zabawy, uprawę warzyw i kwiatów, a także udział w kameralnych wydarzeniach, jak koncerty czy wystawy plenerowe. W projektowanym pawilonie znajdzie się mała strefa gastronomiczna, toaleta itp.

Film Prezentujący Park

Komunikacja miejska:

Pobliskie przystanki: Zabłocie, Plac Bohaterów Getta


Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020