Lokalizacja: Dzielnica XIII – pomiędzy ulicą Wodną, Krzywda i Powstańców Wielkopolskich


Zbiornik powstał w miejscu dawnego wyrobiska gliny i żwiru dla rozbudowywanego węzła kolejowego w Płaszowie. Eksploatację prowadzono poniżej poziomu wód gruntowych. Po jej zakończeniu woda wypełniła wyrobiska, tworząc dzisiejszy zbiornik. Jeszcze w 2001 roku woda w stawie miała pierwszą klasę czystości. Zbiornik podlega procesom naturalnej sukcesji. Brzegi są porośnięte szuwarem trzcinowym i pałkowym. Stwarza to dogodne warunki do gniazdowania ptaków wodnych. Można spotkać szablaka i żagnicę. Lustro wody nie jest zarośnięte. Zbiornik jest zarybiony, występują m.in.: karaś srebrzysty, karp, szczupak, okoń, lin, wzdręga, płoć i leszcz. W stawie występuje zjawisko przyduchy. Niewielka głębokość i nagrzanie słońcem powodują znaczny rozrost podwodnej roślinności, który nie sprzyja zarybianiu. Pod koniec lat 90. XX w. staw zarybiono amurem, niestety z powodu przyduchy większość ryb wyginęła

Atrakcje:

- ścieżka spacerowa
- mała infrastruktura sprzyjająca wypoczynkowi

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki: Kuklińskiego, Gromadzka, Podgórze SKA