Powierzchnia: 2,06 ha.

Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Dobrego Pasterza i ul. Lublańską w rejonie potoku Sudoł.


Atrakcje: teren zagospodarowany podczas inwestycji w latach 2010 – 2011, duży plac zabaw dla dzieci z ciekawymi drewnianymi urządzeniami zabawowymi, boisko sportowe wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, staw obsadzony roślinnością wodną, estrada, liczne nasadzenia kwitnących krzewów oraz traw.


Park swoją nazwę zawdzięcza poecie Konstantemu Ildenfonsowi Gałczyńskiemu, który w wierszu Zaczarowana Dorożka opisał swą nocną jazdę dorożką, którą powoził Zaczarowany Dorożkarz Jan Kaczara mieszkający na pobliskiej ul. Dobrego Pasterza na Prądniku Czerwonym.

Park leży na terenie dawnego folwarku OO. Dominikanów na tzw. Prądniku Dominikańskim, stanowiącym część   W XVI wieku Dominikanie przenieśli zabudowania folwarczne  na ul. Dobrego Pasterza, a na miejscu folwarku zbudowali Żabi Młyn (pierwotnie drewniany, od XIX w. murowany).

Młyn napędzany był wodą z połączonych cieków wodnych: Młynówki Dominikańskiej, zwanej Robotną (sztucznie wykopanego koryta mającej początek w Parku Białoprądnickim – tzw. jaz Bularnia i napędzającego jeszcze jeden młyn o nazwie Bularnia ) i Sudołu Dominikańskiego, naturalnego potoku, płynącego swobodnie i nazywanego też Rozrywka. Te dwa cieki napełniały stawy młyńskie istniejące w miejscu obecnego parku. 

Park ma kształt w formie elipsy (ślad po stawie).

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony w 2010 roku podjęła uchwałę o zagospodarowaniu parku. Po obwodzie prowadzi ścieżka okalająca park tzw. ambulatio. Do centrum biegnie promieniście sześć alejek. W parku odtworzony został mały staw nawiązujący do tradycji miejsca.