Powierzchnia: 2,06 ha.
Lokalizacja: Dzielnica III - teren pomiędzy ul. Dobrego Pasterza i ul. Lublańską w rejonie potoku Sudoł.


Malowniczy park położony na terenie dawnego folwarku zakonu Dominikanów. W przeszłości znajdowały się tu stawy rybne i młyn wodny.
W czasie Potopu Szwedzkiego spalono folwark i jego zabudowania oraz zasypano stawy i koryta potoków. W późniejszych latach zarówno młyn jak i potoki odbudowano.
Obecnie park pełni funkcję rekreacyjną – znajduje się tu plac zabaw, boisko oraz fontanna w kształcie młyńskiego koła nawiązująca do burzliwej historii ogrodu.
Teren został zagospodarowany podczas inwestycji w latach 2010 – 2011. Drzewostan parku można podzielić na dwie części: wschodnią i zachodnią.
We wschodniej części dominują starsze nasadzenia oraz jest większe zagęszczenie drzew. Alejkę tworzą blisko siebie rosnące topole i wierzby płaczące.
Rosną także pojedyncze okazy: modrzewia, klonu zwyczajnego, jarzębiny oraz krzewy jaśminowca wonnego.
Natomiast zachodnią część parku stanowią drzewka młode – świeżo posadzone. Wśród młodych drzew dominują dęby szypułkowe.
W tej części rosną również klony zwyczajne, pojedyncze modrzewie oraz lipy drobnolistne. W parku można spotkać wróble, sikorki, kaczki krzyżówki.

Atrakcje
- plac zabaw dla dzieci z ciekawymi drewnianymi urządzeniami zabawowymi

- wielofunkcyjne boisko sportowe  ze sztuczną nawierzchnią
- staw obsadzony roślinnością wodną
- estrada
- Hot Spot

Film prezentujący park


Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki:
Olsza II, Olszecka, Majora