Powierzchnia: 21,55 ha.

Lokalizacja: park otaczający Stare Miasto

 

Opis: Planty Krakowskie stanowią park miejski, jest on wpisany do rejestru zabytków 13.07.1976 r pod nr A-576.

Planty Krakowskie podzielone są na 8 ogrodów tj;

1. Ogród Wawel

2. Ogród Uniwersytet

3. Ogród Pałac Sztuki

4. Ogród Florianka

5. Ogród Barbakan

6. Ogród Dworzec

7. Ogród Gródek

8. Ogród Stradom

Od roku 1988 do roku 2006r. trwał proces związany z rewaloryzacją Plant Krakowskich. Odtworzone zostały ciągi piesze, zieleń, elementy małej architektury / w tym bramy i baszty / oświetlenie.

Planty Krakowskie posiadają regulamin Parku nadany Uchwałą Nr LXX/694/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 1997r. z późniejszymi zmianami.