Powierzchnia: 21,55 ha.
Lokalizacja: Dzielnica I - park otaczający Stare Miasto


Planty stanowią jeden z najpiękniejszych i największych ogrodów miejskich. Powstały w miejscu murów obronnych, fosy i wałów ziemnych, czyli dawnych fortyfikacji otaczających Stare Miasto.
Składają się z 8 ogrodów, których nazwy odnoszą się do obiektów i miejsc położonych w sąsiedztwie – Barbakan, Dworzec, Florianka, Gródek, Pałac Sztuki, Stradom, Uniwersytet, Wawel. 
Spacer alejkami Plant stanowi swoistą lekcję historii sztuki i architektury. Główną ozdobą Plant są drzewa i krzewy – kasztanowce, lipy, klony, jesiony, wiązy, topole, a także jeden platan.
Nie brakuje też kwiatów, szpalerów, rabat, mostków i sadzawek. Wśród zieleni bieleją liczne pomniki, które powstały, gdy drzewa zaczynały dopiero rosnąć.
Atrakcje:

- plac zabaw PLANTUŚ, ul. Poselska
- plac zabaw DZIKIE PLANTY, ul. Św. Getrudy
- Latarnia Zmarłych
- Drzewo Wolności
- Fontanna Fortepian Chopina
- pomniki: Michała Bałuckiego, lirnika Bojana, Jadwigi i Jagiełły, Lilii Wenedy, Artura Grottgera, Mikołaja Kopernika, Grażyny i Litawora, Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Gra terenowa:

Przy użyciu aplikacji „Kraków w zieleni” możesz w nieoczywisty sposób spędzić czas na terenie tego parku.
Gra terenowa „Planty wczoraj i dziś – Ogród Wawel”  została zaprojektowana w oparciu o walory historyczne i przyrodnicze ogrodu. Wyznaczono poszczególne jej etapy zgodnie z istniejącymi już alejkami wewnętrznymi.
Ogród Wawel dzieli się na dwie enklawy: Enklawa przy Franciszkanach i Enklawa przy Seminarium.

Film prezentujący park

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki:
Dworzec Główny, Dworzec Główny Zachód, Basztowa, Stary Kleparz, Teatr Bagatela, Filharmonia