Powierzchnia: 1,54 ha.

Lokalizacja: przy ulicy Lubicz

 

Opis: Park Strzelecki stanowi park miejski, jest on wpisany do rejestru zabytków 15 maja 1976r. pod nr A-578.

Park Strzelecki posiada regulamin Parku nadany Uchwałą Nr LXIV/536/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 200r. z późniejszymi zmianami.

Park stanowi własność Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” z siedzibą w Krakowie przy ul. Topolowej.

Oddany GMK w użyczenie w celu prowadzenia Parku Strzeleckiego / ostatnia umowa z dnia 20.12.2010 r oddaje park w użyczenie na okres do 31.12.2020r. na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 2010r.

W roku 2006r. zakończono inwestycję związaną z rewaloryzacją parku.

Przedmiotem inwestycji była zieleń, roboty drogowe, elementy małej architektury.

Obecnie Park Strzelecki wymaga corocznej pielęgnacji i bieżących napraw elementów małej architektury.

Wiele zniszczeń w roślinności powstaje w wyniku wyprowadzania psów na Do Parku np. zniszczone zostały nasadzenia bukszpanu i roślin okrywowych.