Powierzchnia: 32,37 ha.

Lokalizacja: wzdłuż rzeki Wisły od ujścia Rudawy do Wisły do ul. Miedzianej (lewy brzeg rzeki Wisły) oraz od ul. Czechosłowackiej do parkingu w rejonie ul. Zabłocie (prawy brzeg rzeki Wisły).

 

Atrakcje: ciekawe położenie nad rzeką Wisłą, część terenu objęta ochroną konserwatorską oraz układem urbanistycznym Kraków – Historyczny Zespół Miasta (rejon Wzgórza Wawelskiego), ścieżka rowerowa (po lewej stronie Wisły), duży plac zabaw w rejonie ul. Skawińskiej w trakcie budowy na Bulwarze Inflanckim, stoły do gry w szachy w rejonie Skałki na Bulwarze Inflanckim oraz vis a vis Domu Handlowego „Jubilat” na Bulwarze Czerwieńskim, bezpośrednie sąsiedztwo licznych barek i jednostek pływających (tramwaj wodny, rejsy po Wiśle) oraz kompleksu „Plaża Kraków” na Bulwarze Wołyńskim, „Aleja Gwiazd” na Bulwarze Czerwieńskim, platforma widokowa unoszona balonem w rejonie Mostu Grunwaldzkiego, pomnik Czynu Zbrojnego w rejonie ul. Powiśle/Zwierzyniecka, pomnik psa Dżoka na Bulwarze Czerwieńskim, pomnik Smoka Wawelskiego w rejonie Smoczej Jamy.