Powierzchnia: 32,67 ha.
Lokalizacja: Rozciągają się wzdłuż rzeki Wisły od ujścia Rudawy do Wisły do ul. Miedzianej (lewy brzeg rzeki Wisły) oraz od ul. Czechosłowackiej do parkingu w rejonie ul. Zabłocie (prawy brzeg rzeki Wisły)


Tereny parkowe po obu stronach Wisły, powstałe po ostatecznym uregulowaniu koryta rzeki. Znajdują się tu liczne budowle hydrotechniczne o funkcji przeciwpowodziowej.  
Poza typowymi atrakcjami spacerów brzegiem rzeki (karmienie kaczek i łabędzi, przejścia pod mostami) znajdziemy tu przystań statków wycieczkowych i przystanki tramwaju wodnego,
pomnik Smoka Wawelskiego, pomnik psa Dżoka (Bulwar Czerwieński), nowy plac zabaw na Bulwarze Inflackim , pieszo-rowerowa kładka o. Bernatka z kłódkami miłości przy Bulwarze Kurlandzkim,
a na bulwarach na Dąbiu – stopień wodny (zapora z elektrownią). Bulwary Wiślane stanowią obiekt techniki urbanistycznej na trasie Krakowskiego Szlaku Techniki.
Prowadzi nimi również rekreacyjny szlak rowerowy będący częścią europejskiej drogi rowerowej Wavelo.


Atrakcje:
- plaża miejska „PrzyStań na plaży” (okolice Mostu Kotlarskiego)

- ścieżka biegowa, rowerowa, rolkarska
- „Aleja Gwiazd” na Bulwarze Czerwieńskiego
- pomniki: Smoka Wawelskiego, Psa Dżoka oraz Czynu Zbrojnego

Gra terenowa:
Jeżeli Planty nazywane są zielonym sercem Krakowa to jego płucami są niewątpliwie Bulwary Wiślane. Dawniej spełniały głównie funkcję przeciwpowodziową. Obecnie stanowią jedno z ulubionych miejsc rekreacji Krakowian i turystów. Poznaj je na nowo dzięki aplikacji „Kraków w zieleni”, w której znajdziesz grę terenową o nazwie „Zielone płuca Krakowa”

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki:
św. Wawrzyńca, Plac Bohaterów Getta, Plac Wolnica, Jubilat, Marii Konopnickiej, Centrum Kongresowe ICE, Zabłocie