Powierzchnia: 2,74 ha.

Lokalizacja: na terenie Dzielnicy XIII Podgórze, przy ul. Rollego, ul. Długosza, Warneńczyka, Placu Serkowskiego.

 

Opis: Park podzielony jest na dwie części ulicą W. Warneńczyka:

1. Część, na której została wykonana w 2008r inwestycja polegająca na kompleksowym zagospodarowaniu terenu. Wykonano między innymi plac zabaw, dwa boiska sportowe oraz liczne nasadzenia drzew i krzewów.

2. Części nieobjęta inwestycją.