Lokalizacja: na terenie Dzielnicy IX, przy ulicy Kościuszkowców

Opis:
Park Solvay znajduje się w Borku Fałęckim, na terenie Dzielnicy IX. Położony jest po obu stronach ulicy Kościuszkowców. Od wschodu naturalną granicę parku wyznacza potok Urwisko, zaś od strony zachodniej ograniczony jest ulicami J.U. Niemcewicza i Żywiecką. Zwyczajowo park dzieli się na trzy części nazwane „sosny”, „podmokła” i leśna.

Park jest własnością gminy Kraków na mocy ustawy z 1990 roku, w którym uregulowano stan prawny parku. Nazwę swą otrzymał na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazw ulic i parków numer CXLX/1058/98 z dnia 03.06.1998 roku. Bogata szata roślinna - zarówno drzewa liściaste i iglaste - nadaje temu parkowi charakter leśny. Ogólna powierzchnia parku wynosi ponad 11,5 hektara i jest rozczłonkowana. Wypełnia przestrzeń między istniejącymi wcześniej zabudowaniami i ulicami. Wyróżnia się trzy części o zwyczajowych nazwach: “sosny”, “podmokła” i “leśna”.

Infrastruktura. Park nie jest otoczony ogrodzeniem. Chodzi się w nim po asfaltowych alejkach, przy których są umieszczone liczne ławki i kosze na śmieci oraz latarnie. Okoliczni mieszkańcy wytyczyli dodatkowo kilka dzikich ścieżek, które znacząco skracają czas przejścia parku wzdłuż i wszerz. W części “podmokłej” znajduje się betonowe boisko do gry w koszykówkę, a obok dwa stoły do gry w ping-ponga oraz stoliki do gier. W części południowej parku znajduje się ogrodzony, wyposażony w liczne urządzenia zabawowe plac zabaw dla dzieci.