Powierzchnia: 8,8 ha.

Lokalizacja: na terenie Dzielnicy XIII Podgórze, przy ul. Myśliwskiej, Lasówka, Gumniska.

 

Opis: Park podzielony jest w sposób czytelny na część leśną i część o charakterze urządzonym:

1. Część leśna oddana w trwały zarząd tut. jednostce, na cel budowy parku rzecznego pn.”Ogród Płaszów” (decyzja Nr GS-02.MG.72244-3-9/05 z dnia 13.07.2010r.).

2. W części nieobjętej trwałym zarządem wykonano w 2010r. budowę ogródka zabawowego z wydzieloną częścią dla dzieci małych (plac zabaw) oraz z częścią przeznaczoną dla dorosłych (stoliki do gry w szachy).