Powierzchnia: 4,93 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XIV - Osiedle Dywizjonu 303, w okolicach ul. Jana Kremskiego


Park stanowi teren płaski zagospodarowany  zielenią w przeważającej mierze porośnięty drzewami.
Znajdują się w nim ciągi spacerowe, urządzenia małej architektury, tj. ławki, kosze, urządzenia zabawowe.
Ostatnia rewitalizacja przyniosła nowe łąki kwietne, stanęły hotel dla owadów i domek dla trzmieli.
Przy wejściu pojawiły się nowe nasadzenia, a przy alejkach stanęły nowe ławki.

Atrakcje:
-
plac zabaw

- siłownia
- Hot Spot

Film prezentujący Park

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki:
Os. Strusia, Os. Dywizjonu 303