Powierzchnia: 43,06 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XIV - składa się on z dwóch części, większej od strony Alei Pokoju do Jana Pawła II i mniejszej od strony Jana Pawła II do Muzeum Lotnictwa.


Park położony jest w dolinie Wisły, na lewym brzegu rzeki pod nazwą Parku Kultury i Wypoczynku. Ukształtowanie terenu parku jest zróżnicowane.
W części południowej (przy al. Pokoju) teren jest równinny, w części środkowej znajduje się skarpa, wznosząca teren parku o około 3 metry. Charakteryzuje się bogactwem flory i fauny.
Południowa część parku jest słabo zadrzewiona, przeważają tam trawy i rośliny zielne z pojedynczymi drzewami lub ich skupiskami.
Północna część parku posiada zwarte zadrzewienie. Drzewostan Parku Lotników Polskich charakteryzuje się dużą różnorodnością, przeważają tu drzewa rodzime,
głównie liściaste: topola czarna, czeremcha późna (amerykańska), olsza czarna, wierzby biała i krucha, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, klon pospolity i srebrzysty, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa.
Z iglastych rośnie tu modrzew europejski oraz kilka świerków. Urozmaiceniem drzewostanu są drzewa owocowe: czereśnie, śliwy wiśniowe czerwonolistne oraz orzechy włoskie.
Jednym z ciekawszych i charakterystycznym elementem parku są okazałe i dość stare wierzby płaczące.  Rosną one pojedynczo lub tworzą malownicze skupiska.
Na trawnikach znaleźć można stokrotki, jaskry, mniszki, bodziszki, jasnoty białe i przetaczniki ożankowe. Wśród grzybów występują purchawica olbrzymia, koronica ozdobna i pieczarka szlachetna.
Teren parku zamieszkują ciekawe gatunki ptaków: gołąb grzywacz, dzięcioł zielony, sójka zwyczajna, sroka, szpak i kos.
Największą atrakcją jest znajdujący się tu Ogród Doświadczeń – unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie w postaci kilkudziesięciu plenerowych instalacji dydaktycznych.

Atrakcje:
-
plac zabaw

- boisko wielofunkcyjne
- Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema
- Smoczy Skwer
- street workout
- Pomnik Lotników Polskich
- Relikty Fortu Pszorna
- Hot Spot
- plac z fontanną

Film prezentujący Park

Komunikacja miejska:
Pobliskie przystanki:
AWF, M1 Aleja Pokoju, Tauron Arena Kraków, Wieczysta