Lokalizacja: Dzielnica XIII - przy ul. Jana Brożka
Lokalizacja: Dzielnica IX - przy ul. Estońskiej
Powierzchnia: 0,95 ha

Lokalizacja: Dzielnica VIII - wzdłuż ekranów akustycznych przy ul. Grota - Roweckiego

Powierzchnia: 3 ha

Lokalizacja: Dzielnica XIV - pomiędzy ulicą Stella-Sawickiego a osiedlem Avia

Powierzchnia: 7,8 ha.
Lokalizacja: Dzielnica III - w obrębie ulic: Reduta, Księdza Mikołaja Kuczkowskiego, Rozrywki