Wniosek o uznanie obiektu przyrodniczego za pomnik przyrody można złożyć w Wydziale Kształtowania Środowiska:
Os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Link do wniosku