Na terenie Krakowa znajdują się obecnie 43 parki. Zajmują one powierzchnie ok. 400 ha. Część z nich to parki zabytkowe powstałe w obrębie historycznej części miasta.

Powierzchnia: 2,06 ha.
Lokalizacja: Dzielnica III - teren pomiędzy ul. Dobrego Pasterza i ul. Lublańską w rejonie potoku Sudoł.

Powierzchnia: 21,55 ha.
Lokalizacja: Dzielnica I - park otaczający Stare Miasto

Powierzchnia: 1,54 ha.
Lokalizacja: Dzielnica I - pomiędzy ulicami: Bosacką, Zygmunta Augusta, Lubicz i Topolową

Powierzchnia: 9,16 ha.

Lokalizacja: Dzielnica II - od ul. Ofiar Dąbia do al. Pokoju (lewy brzeg rzeki Wisły).