Powierzchnia: 4,93 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XIV - Osiedle Dywizjonu 303, w okolicach ul. Jana Kremskiego

Powierzchnia: 2,21 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XVIII - pomiędzy Al. Róż, Al. Przyjaźni, ul. Rydza Śmigłego i Gardy- Godlewskiego

Powierzchnia: 15,13 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XVI - wzdłuż ul. Planty Bieńczyckie, przy Osiedlach: Józefa Strusia, Na Lotnisku

Powierzchnia: 43,06 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XIV - składa się on z dwóch części, większej od strony Alei Pokoju do Jana Pawła II i mniejszej od strony Jana Pawła II do Muzeum Lotnictwa.

Powierzchnia: 0,98 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XVIII - u zbiegu ulic Klasztorna i Sieroszewskiego