Powierzchnia: 7,83 ha
Lokalizacja: Dzielnica XIII – pomiędzy ul. Lipską a ul. Wielicką

Na terenie Krakowa znajduje się obecnie 48 parków. Część z nich to parki zabytkowe powstałe w obrębie historycznej części miasta.

Powierzchnia: 2,06 ha.
Lokalizacja: Dzielnica III - teren pomiędzy ul. Dobrego Pasterza i ul. Lublańską w rejonie potoku Sudoł.

Powierzchnia: 21,55 ha.
Lokalizacja: Dzielnica I - park otaczający Stare Miasto

Powierzchnia: 1,54 ha.
Lokalizacja: Dzielnica I - pomiędzy ulicami: Bosacką, Zygmunta Augusta, Lubicz i Topolową