Powierzchnia: 9,69 ha.

Lokalizacja: w obrębie ul. Królowej Jadwigi i ul. 28 lipca 1943r.

Powierzchnia: 11,83 ha.

Lokalizacja: pomiędzy ulicami Batalionu Skała, Makowskiego, Palacha i Opolską, przedzielony ulicą Władysława Łokietka.

Powierzchnia: 3,55 ha.

Lokalizacja: pomiędzy ulicami Mackiewicza, Białoprądnicka i Górnickiego.

Powierzchnia: 41,86 ha.

Lokalizacja: w obrębie ulic: Al. 3 Maja, ul. Piastowska, Al. Focha.