Powierzchnia: 2,2 ha.

Lokalizacja: w centrum Nowej Huty pomiędzy Al. Róż, Al. Przyjaźni, ul. Rydza Śmigłego i Gardy - Godlewskiego.

Powierzchnia: 15,13 ha.

Lokalizacja: na terenie Dzielnicy XVI.

Powierzchnia: 43,06 ha.

Lokalizacja: na terenie Dzielnicy XIV.

Powierzchnia: 0,88 ha.

Lokalizacja: u zbiegu ulic Klasztorna i Sieroszewskiego.

Powierzchnia: 4,48 ha.

Lokalizacja: w Dzielnicy XVII, przy ul. Godebskiego.