Powierzchnia: 4, 82 ha
Lokalizacja: Dzielnica VIII- park składa się z dwóch części przedzielonych terenem przemysłowym, część większa „A” położona jest przy ul. Praskiej, część mniejsza „B” położona jest przy ul. Czarodziejskiej, obydwie części sąsiadują z Bulwarami Wisły

Powierzchnia: 8,24 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XIII - przy ul. Parkowej i Krzemionki.

Powierzchnia: 5,20 ha
Lokalizacja: Dzielnica XII - rejon ul. Wielickiej, Jerzmanowskiego i Aleksandry.

Powierzchnia: 5,44 ha
Lokalizacja: Dzielnica XVII - pomiędzy os. Na Wzgórzach i Na Stoku

Powierzchnia: 2,33 ha
Lokalizacja: Dzielnica XVII - przy ul. Glinik