Powierzchnia: 9,16 ha.

Lokalizacja: Dzielnica II - od ul. Ofiar Dąbia do al. Pokoju (lewy brzeg rzeki Wisły).

Powierzchnia: 32,67 ha.
Lokalizacja: Rozciągają się wzdłuż rzeki Wisły od ujścia Rudawy do Wisły do ul. Miedzianej (lewy brzeg rzeki Wisły) oraz od ul. Czechosłowackiej do parkingu w rejonie ul. Zabłocie (prawy brzeg rzeki Wisły)

Powierzchnia: 2,74 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XIII - przy ul. Rollego, Długosza, Warneńczyka i Placu Serkowskiego.

Powierzchnia: 8,79 ha
Lokalizacja: Dzielnica IX - położony jest po obu stronach ulicy Kościuszkowców. Od wschodu naturalną granicę parku wyznacza potok Urwisko, zaś od strony zachodniej ograniczony jest ulicami J.U. Niemcewicza i  Żywiecką.

Powierzchnia: 3,49 ha.
Lokalizacja: Dzielnica XII - rejon ul. Wielickiej i Rydygiera, na osiedlu Rżąka