Drukuj

Sporządzenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Kraków dzielnice XIV i XVIII Miasta Krakowa dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w formie dotacji, w kwocie 10 500,00 zł.