Drukuj

W ramach poprawy jakości lasów komunalnych Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  sukcesywnie odnawia halizny czyli grunt leśny nie zalesiony, przeznaczony do odnowienia.


W kwietniu 2016 r w ramach akcji „Dni Ziemi” Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie posadził wraz z mieszkańcami 2500 szt. drzew  (buka i modrzewia) na powierzchni 5000 m2  w Uroczysku „Łasina”. Jesienią wsadziliśmy 10 000 szt. olchy, wiąza i buka na 20 000 m2  w uroczyskach „Tonie” oraz „Grąby”.
W najbliższym czasie planujemy zalesić jeszcze ponad 10 ha gruntów.