Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 586) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu

urządzenia lasów Gminy Kraków – lasy położone w obrębach 57; 58; 59 – Nowa Huta Kraków (Las Mogilski, Las Łęgowski) zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w dniach od 30 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej
w Krakowie, Kraków – ul. Reymonta 20, pok. 28, I p., w godzinach pracy Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie.