Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 27.02.2020r uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 44 Podgórze - Kraków. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2019r. – 31.12.2028r, powierzchnia gruntów objętych planowaniem gospodarczym: 14,5678 ha.