Drukuj

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.), w dniach od 05 września 2019 r. do dnia 04 listopada 2019 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzania lasu

dla lasów stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, położonych na terenie dzielnic: IV Prądnik Biały, VIII Dębniki i XIII Podgórze, projekt inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków, położonych na terenie dzielnic: IV Prądnik Biały, VIII Dębniki, X Swoszowice, XI Podgórze Duchackie i XVIII Nowa Huta.

Zastrzeżenia i wnioski do projektu upul można wnosić do dnia 04 października 2019 r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 72 (sekretariat).

Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788 ze zm.).

Obwieszczenie.pdf