Drukuj

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 10.06.2019r. uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków Podgórze – Uroczysko Tyniec. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.07.2019r.– 30.06.2029r.