Drukuj

Zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788),

w dniach od 17 września 2018 r. do dnia 18 listopada 2018 r., tj. na okres 60 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz wniosek o uznanie lasów za ochronne, sporządzany dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz projekty uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 11, 17, 27, 29, 33, 34, 52 – Krowodrza, w obrębach 26, 35, 40, 57 , – Nowa Huta oraz w obrębach 5, 6, 9, 12, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60, 61, 68, 72, 74, 76, 77, 79, 91, 96, 98 -Podgórze zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Zastrzeżenia i wnioski do projektu upul oraz isl można wnosić do dnia 16 października 2018 r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat).

Zaznacza się, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego, zgodnie z art. 21 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 788).