ZZM informuje o podjętych w dniu 09.03.2018r  decyzjach uznania lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków za ochronne, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz lasów Gminy Kraków – lasy położone: w obrębach 6; 74; 75; 76 – Podgórze (uroczyska: Dąbrowa, Kowadza) w obrębie 33 – Krowodrza (uroczyska Gaik, Tonie) zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Szczegółowe informacje