Drukuj
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 12.03.2018r uproszczonych planów urządzenia lasu  sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Okres obowiązywania przedmiotowych planów: 01.01.2018r. – 31.12.2027r.