Rick Mc Donald, przez 23 lata pracował w jednostkach miejskich w Seattle, nadzorując rozwój programu ogrodnictwa społecznego P-Patch.

Katharina Roth jest ekspertem w Bio Forschung Austria zajmującej się wsparciem merytorycznym farmerów oraz ogrodów społecznych Wiednia w uprawach ekologicznych.

Prof. dr Frank Lohrberg jest urbanistą i architektem oraz uznanym autorytetem naukowym badającym i promującym Rolnictwo Miejskie.

Silvia jest ekspertem z długoletnim doświadczeniem w dziadzinie rolnictwa miejskiego w Europie i na Świecie.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 27.02.2020r uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 44 Podgórze - Kraków. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2019r. – 31.12.2028r, powierzchnia gruntów objętych planowaniem gospodarczym: 14,5678 ha.