Heritage Trees - White willow (Salix alba) - Park Ogrody Płaszów

Heritage Trees - White willow (Salix alba) - Park Ogrody Płaszów

Ogłoszenie 
Zarząd Zieleni Miejskiej w  Krakowie informuje , że Firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 108 na zlecenie ZZM w Krakowie realizuje zadanie dotyczące opracowania: 
Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Miejskiej Kraków położonych
w dzielnicach: VIII Dębniki, IX Łagiewniki Borek Fałęcki, X Swoszowice.
Alan Holland jest menedżerem ogrodu społecznego TWIGS Community Gardens w miejscowości Swindon od 14 lat.

Dr Emanuela Saporito jest naukowcem pracującym na Politechnice w Turynie, gdzie prowadzi badania nad planowaniem partycypacyjnym, rewitalizacją miast i dobrem wspólnym.