Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 15.07.2019r uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Miejskiej Kraków Dzielnice: Krowodrza, Nowa Huta, Podgórze. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.01.2019r. – 31.12.2028r.
Scenariusze zajęć edukacyjnych do przeprowadzenia w oparciu o trasę edukacyjną w Lesie Witkowickim:
Przedszkolaki 1
Przedszkolaki 2
Klasy 1-3
Klasy 1-3 wersja 2
Klasy 4-8

Gra miejska "Parki Kieszonkowe Krakowa" 


Ulotka - Drzewo - nie parking

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu w dniu 10.06.2019r uproszczonego planu urządzenia lasu  sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków Podgórze – Uroczysko Tyniec. Okres obowiązywania przedmiotowego planu: 01.07.2019r. – 30.06.2029r.

 

 


ZATRAĆ SIĘ W ZIELENI


Krakowskie parki to wspaniałe miejsca rekreacji i wypoczynku, którego szukamy szczególnie latem. Tradycyjnie więc Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował ofertę dającą możliwość kreatywnego spędzania czasu w zieleni, w której będziecie mogli zatracić się na cztery różne sposoby.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż ukazało się Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" objętego PROW 2014 - 2020 w 2019 roku.