NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI W KRAKOWIE
Z dniem 31.12.2016r. przestało obowiązywać porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice oraz porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Miechów w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych

Sporządzenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Kraków dzielnice XIV i XVIII Miasta Krakowa dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w formie dotacji, w kwocie 10 500,00 zł.

W ramach poprawy jakości lasów komunalnych Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  sukcesywnie odnawia halizny czyli grunt leśny nie zalesiony, przeznaczony do odnowienia.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 586) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu


Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Sprawdź czy Twoje działki wymagają wydania zaświadczenia Jeśli tak, postępuj zgodnie z instrukcją znajdującą się poniżej.