W związku z art. 37a ust. 1 pkt. 3 ustawy o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788), Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie publikuje informację o nieobjęciu działek uproszczonym

Zarząd Zieleni Miejskiej w  Krakowie informuje , że Firma KRAMEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mazowieckiej 108 na zlecenie ZZM w Krakowie realizuje zadanie dotyczące

NADZÓR NAD LASAMI NIEPAŃSTWOWYMI W KRAKOWIE
Z dniem 31.12.2016r. przestało obowiązywać porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Myślenice oraz porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Krakowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Miechów w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych

Sporządzenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów Gminy Kraków dzielnice XIV i XVIII Miasta Krakowa dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w formie dotacji, w kwocie 10 500,00 zł.

W ramach poprawy jakości lasów komunalnych Krakowa, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  sukcesywnie odnawia halizny czyli grunt leśny nie zalesiony, przeznaczony do odnowienia.